Потребителски данни

Интерфейс за добавяне/редакция на потребител в системата. Състои се от Информация за потребителя (1), Основна информация (2) и Настройки на поща (3).

Информация за потребител (1)

Полетата показват:

 • Потребителско име*

С потребителското име се логвате в системата, то е лично и не се предоставя на други лица. След потвърждение на създаването на нов потребител, то не може да бъде променено.

 • Парола и потвърждение на паролата

Парола не е задължително за въвеждане поле. Ако не въведете нищо, потребителят ще може да се логне в системата без парола. Паролата може да бъде променена по всяко време.

 • Начална страница

Показва коя е първата страница от системата, която потребителя ще вижда при логване. Може да бъде променена.

Основна информация (2)

В полетата за Основна информация са личните данни на потребителя:

 • Малко име*
 • Презиме
 • Фамилия*
 • Телефон
 • eMail
 • Длъжност

Настройки на поща (3)

Настройките не са задължителни и се използват при работата със Събития и изпращане на документи през системата. Освен тези настройки, трябва да се осигури достъп до съответната мейл система, през която ще се интегрира потребителя да разрешава изпращането на мейли през IMAP/POP3 от трети страни (Enable IMAP and/or POP3; Enable Third-Party Mail Clients).

 • Потребителско име*
 • Парола*
 • Порт* – номер на порт, стандартно 993, 995 или 465 (за IMAP, POP3 или SMTP)
 • Имейл сървър* – адрес на мейл сървър, например smtp.gmail.com
 • Подпис – текст, който ще бъде прикачен най-накрая към изпращаните мейли

Всички промени се запазват с бутон Потвърди.

Редакция