Добавяне / редакция на държава

Добавяне на държава

class=screenshot
Може да добавите държава от меню CRM> Настройки> Населени места като използвате бутон Държава.

Първо ви се отваря списък на всички държави, в който трябва да намерите държавата, която искате да добавите.

Все пак, ако тук не намирате конкретна държава, моля свържете се с нас.

class=screenshot

С бутон на желаната държава, отваряте интерфейс на настройването й, който съдържа Полета със системни данни(1), Полета за настройка(2) и Поле за управление на адреси(3).

Полета със системни данни(1)

Всеки клиент на Prim.IO получава списък с всички държави, с автоматично попълнени данни за име, код 2 буквен по ISO-3166, код 3 буквен по ISO-3166, код 3 цифрен по ISO-3166. Все пак, ако тук не намирате конкретна държава, моля свържете се с нас.

Полета за настройка(2)

В полето трябва да посочите телефонен код, а отдолу с поставяне на чекър/премахване на чекър посочвате дали държавата е по Интрастат. Последното е важно за правилното функциониране на финансите в системата.

Поле за управление на адреси(3)

Последното, което трябва да настроите е в какъв режим ще работят адресите на държавата. Има два режима за въвеждане на адреси на контрагентите, като те се настройват на ниво тип и подтип контрагент- клиенти, доставчици, банки, държавни организации и т.н. Първият режим е „Свободен“ и при него имате възможност във всяко поле от адреса да въвеждате произволен текст.

Вторият режим е „Стриктен“. При стриктния режим областите, населените места, кварталите и улиците са предварително дефинирани и вие трябва да ги изберете от списъци. Стриктният режим е удобен, когато бизнеса ви изисква абсолютна точност и валидност на въведените адреси, както и при интеграция със спедиторски фирми, които изискват стриктно въведени адреси. Стриктният режим на въвеждане на адресите гарантира и последваща възможност за анализ на база локация на клиентите, защото изключва възможността една и съща улица да е написана по няколко различни начина.

Препоръчваме ви да изберете стриктен режим на въвеждане на адресите, само когато това е наистина наложително! Стриктният режим на работа изисква много повече усилия за въвеждане и поддържане на коректна информация.

Режимите се настройват с поставяне на чекър в съотвеното поле под типа контрагент:

  • ДА- всички контрагенти от този тип ще работят със стриктен адрес
  • НЕ- ще се използва свободен режим на адресите
  • Стриктен адрес по тип контрагент- показва подтиповете на съответния тип контрагент и трябва да избере кой от подтиповете ще работи в режим на стриктни адреси.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция на държава

class=screenshot
С бутон на държавата, която искате да редактирате, отваряте интерфейс на настройването й с Полета със системни данни(1), Полета за настройка (2) и Поле за управление на адреси(3). Интерфейсът е същият като горния за добавяне на държава, но ви се отваря зареден с данните на съответната държава, която сте избрали за редакция.

Полета със системни данни(1)

Всеки клиент на Prim.IO получава списък с всички държави, с автоматично попълнени данни за име, код 2 буквен по ISO-3166, код 3 буквен по ISO-3166, код 3 цифрен по ISO-3166. Полето е свободно за редакция.

Полета за настройка(2)

В полето може да редактирате телефонен код, а отдолу с поставяне на чекър/премахване на чекър указвате дали държавата е по Интрастат. Последното е важно за правилното функциониране на финансите в системата.

Поле за управление на адреси(3)

Последното, което може да редактирате е режима на адресите в държавата. Има два режима за въвеждане на адреси на контрагентите, като те се настройват на ниво тип и подтип контрагент- клиенти, доставчици, банки, държавни организации и т.н. Първият режим е „Свободен“ и при него имате възможност във всяко поле от адреса да въвеждате произволен текст.

Вторият режим е „Стриктен“. При стриктния режим областите, населените места, кварталите и улиците са предварително дефинирани и вие трябва да ги изберете от списъци. Стриктният режим е удобен, когато бизнеса ви изисква абсолютна точност и валидност на въведените адреси, както и при интеграция със спедиторски фирми, които изискват стриктно въведени адреси. Стриктният режим на въвеждане на адресите гарантира и последваща възможност за анализ на база локация на клиентите, защото изключва възможността една и съща улица да е написана по няколко различни начина.

Препоръчваме ви да изберете стриктен режим на въвеждане на адресите, само когато това е наистина наложително! Стриктният режим на работа изисква много повече усилия за въвеждане и поддържане на коректна информация.

Режимите се настройват с поставяне на чекър в съотвеното поле под типа контрагент:

  • ДА- всички контрагенти от този тип ще работят със стриктен адрес
  • НЕ- ще се използва свободен режим на адресите
  • Стриктен адрес по тип контрагент- показва подтиповете на съответния тип контрагент и трябва да избере кой от подтиповете ще работи в режим на стриктни адреси.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Подмяна на държава

Подмяната се използва за управление на всякакъв вид населени места, като подмяната обединява едно населено място с друго. Може да се използва при населени места, който:

  • са дублирани или въведени няколко пъти
  • са с грешно изписано име
  • са излишни поради някаква причина

class=screenshot
С бутон в края на реда на населеното място, което искате да ПРЕМАХНЕТЕ се отваря интерфейс за подмяна.
В този интерфейс избирате с кое населено място искате да замените грешното.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция