Населени места

Режими за въвеждане на адресите

Има два режима за въвеждане на адреси на контрагентите, като те се настройват на ниво тип и подтип контрагент- клиенти, доставчици, банки, държавни организации и т.н. Първият режим е „Свободен“ и при него имате възможност във всяко поле от адреса да въвеждате произволен текст.

Вторият режим е „Стриктен“. При стриктния режим областите, населените места, кварталите и улиците са предварително дефинирани и вие трябва да ги изберете от списъци. Стриктният режим е удобен, когато бизнеса ви изисква абсолютна точност и валидност на въведените адреси, както и при интеграция със спедиторски фирми, които изискват стриктно въведени адреси. Стриктният режим на въвеждане на адресите гарантира и последваща възможност за анализ на база локация на клиентите, защото изключва възможността една и съща улица да е написана по няколко различни начина.

Препоръчваме ви да изберете стриктен режим на въвеждане на адресите, само когато това е наистина наложително! Стриктният режим на работа изисква много повече усилия за въвеждане и поддържане на коректна информация.

Настройка на населените места
Тази страница ви позволява да правите настройки върху населените места.

Интерфейсът е разделен на три части: Хедър (1), Табове (2) и Списък (3).

В горната дясна част на Хедъра има пет бутона за добавяне: Държава, Област, Населено място, Квартал и Улица.

Виждате пет таба:

Държави

КолонаОписание
IDID на държавата
КодКод на държавата
ИмеИме на държавата
Код 2 буквенКод 2 буквен по ISO-3166 на държавата за интеграционни системи
Код 3 буквенКод 3 буквен по ISO-3166 на държавата за интеграционни системи
Код 3 цифренКод 3 цифрен по ISO-3166 на държавата за интеграционни системи
Тел.кодТелефонен код на държавата
Брой адресиБрой адреси на държавата

Области

КолонаОписание
IDID на област
КодКод на област
ИмеИме на област
Име на държаваДържавата, към която се отнася дадена област
Брой адресиБроят контрагенти от дадено населено място

Населени места

Под „населени места“ разбирайте град, село и т.н.

КолонаОписание
IDID на населено място
КодКод на населеното място
ИмеИме на населено място
ОбластОбластта, към която се отнася населено място
ДържаваДържавата, към която се отнася населено място
Пощенски кодПощенски код на населено място
Брой адресиБроят контрагенти от дадено населено място

Квартали

КолонаОписание
IDID на квартал
ИмеИме на квартал
Населено мястоНаселеното място, към което се отнася
ОбластОбластта, към която се отнася
ДържаваДържавата, към която се отнася
Брой адресиБроят контрагенти от дадено населено място

Улици

КолонаОписание
IDID на улица
ИмеИме на улица
КварталКвартала, към който се отнася
Населено мястоНаселеното място, към което се отнася
ОбластОбластта, към която се отнася
ДържаваДържавата, към която се отнася
Брой адресиБроят контрагенти от дадено населено място

Можете да извършвате следните действия по списъка с бутоните в края на всеки ред:

  • – показва информация за всички контрагенти, които са задали като параметър съответното населено място;
  • – редактирате информация за населено място;
  • – подменяте населено място с вече съществуващо такова.
Редакция