Права по досие на контрагент

Интерфейс за управление на правото на потребителите, поставени в роли да виждат определен таб в досието на контрагент. Състои се от Роли и права(1) и История (2):

В лявата част на екрана са Ролите и правата (1), където имате списък с роли и срещу всяка- чекбокс. С поставяне на чекър в него, вие управлявате правото на ролята да вижда дадения таб от досието на контрагента.

В дясната част на екрана е секцията История (2), която показва какви промени са правени по настройките.

Всички промени се запазват с бутон Потвърди.

Редакция