Досие на контрагент

Тази страница ви позволява да правите настройки върху досието на контрагента. Екранът е разделен на три части: Хедър (1), Табове (2) и Списък (3).

В горния десен ъгъл на Хедъра виждате бутона Добавяне. С него добавяте нов таб.

Табове

КолонаОписание
IDID на таба
ИмеИме на таба
ПодрежданеПодреждане номерация
ФайлИнтерфейс
Свързани типовеЗависимост от документи
Зависимост от настройки на систематаСпоред типа на абонамента за ползване на системата

След имената на табовете виждате четири бутона, които служат за:

 • Добавяне – добавяте нов таб (наследник);
 • Права – настройвате правата;
 • Редакция – редактирате досието;
 • Изтриване – изтривате на таб.

Информацията в досието е на две нива. На първо ниво са:

 • Клиент (клиентска информация);
 • Доставчик (информация за доставчиците);
 • Контакти (контактна информация на лицата на контрагента);
 • Фирма (информация за вашите Юридическите лица).

На второ ниво са отделните компоненти във всяка една категория информация. Част от категориите информация имат смисъл само за един тип контрагент, друга част са по-универсални и могат да се прикачат в досиетата на няколко типа контрагенти.

 • Резюме – резюме на продажбите и финасите за последните 12 месеца;
 • Оферти – списък с офертите към конкретния контрагент;
 • Продажби – списък с продажбите към клиента;
 • Експедиции – списък с експедициите към клиента;
 • Ценови политики – ценовите политики, валидни за контрагента;
 • Ценова листа – специфичната ценова листа на клиента;
 • Финансови документи – списък с финансовите документи, издадени на контрагента;
 • Плащания – списък с плащанията от/към контрагента;
 • Артикули на доставчика – списък с артикули, които доставчик ви е предоставил;
 • Отстъпки по доставки – ценови условия при доставка на стоки или услуги от доставчик;
 • Лица за контакт – контактна информация на физическите лица;
 • Адреси – адресни на контрагентите;
 • Банкови сметки – списък с банковите сметки на контрагентите;
 • Събития – мястото, където се отбелязва кореспонденцията и комуникацията с конкретния контрагент;
 • Файлове и документи – място където можете да приложите произволни файлове.

Елементи

Този таб ви показва списък от елементите на досието на контрагента.

Редакция