Настройки CRM

В менюто се извършват всички настройки, свързани с контрагентите:

Както и управлението на:

Редакция