Създаване / редакция на контрагент

Контрагенти в системата са Клиенти, Доставчици, Банки, Държавни организации, Фирми и Холдинги, достъпни от подменютата в CRM > Контрагенти.

В Хедъра (1) на всяко подменю с контрагенти, има бутон Нов контрагент за добавяне на нов. Когато натиснете бутона за създаване на нов контрагент от меню CRM > Контрагенти > Клиенти, ще ви се зареди интерфейс с вече избран тип „Клиент“. Аналогично, ако сте в CRM > Контрагенти > Доставчици, ще е чекнат тип „Доставчик“. Имайте предвид, че може да махате и слагате чекъра за тип според желанията ви, тоест не е задължително от CRM > Контрагенти > Клиенти да създавате само и единствено клиенти.

Бутонът отваря интерфейс за създаване на контрагент, където трябва да попълните данните. Важно е да е обърнете внимание на задължителните полета, без които системата няма да ви допусне да запазите контрагента. Те са отбелязани със звезда * в обяснението по-долу.

Обща информация (1)

Бързо въвеждане с ЕИК

В случай, че имате ЕИК на юридическото лице, може да въведете първо него в полето ЕИК. Системата е свързана с VIES регистъра и с натискането на бутона автоматично ще зареди данните за контрагента – име, адрес, ДДС номер.

ПолеОписание
Физическо/Юридическо лице*Посочвате какъв е вида на контрагента с чекър.
Име*Поле за свободно писане на името на контрагента.
ПсевдонимПоле за свободно писане на псевдоним на контрагента. Псевдонимът може да се използва като алтернатива за търсене в списъка с контрагенти.
ДДС номерС чекър посочвате дали контрагентът е регистриран по ЗДДС. Ако сложите чекър, ще ви се появи още едно поле отдолу, където трябва да попълните ДДС номера.
Чуждестранна компанияАко контрагентът e маркиран като чуждестранен, системата не прави валидация по ЕИК.
ЕИК/ ЕГНПосочвате ЕИК за юридически лица и ЕГН за физически лица. Системата прави валидация на данните и няма да ви допусне, ако вече има въведен контрагент с тези данни.

Статус (2)

СтатусСтатусите на клиентите са номенклатура, която ви позволява допълнително (освен по тип) да категоризирате състоянието на конкретния клиент (активен, ВИП, рисков и т.н.). Повече за статусите може да прочетете тук, а за настройването им – тук.
ТърговецИзбирате търговец на контрагента от всички потребители в системата.
ХолдингПосочвате към кой холдинг принадлежи контрагента.

Тип на контрагента (3)

Тип на контрагента (3)* е задължително за посочване. Може да посочите един, два или повече типа и съответно подтипове. Задължително е избирането на поне един тип контрагент, а ако той има подтипове – и поне един подтип.

Тип контрагент „Фирма“ се използва само и единствено за компанията-ползвател на Prim.IO. „Фирма“ не се посочва, когато създавате клиент/доставчик или друг контрагент. Никога не създавайте контрагенти от този тип сами, без да сте коментирали това с администратора на системата от вашата организация!

Лице за контакт (4)

Лице за контакт (4) се появява при въвеждане на юридически лица.

ПолеОписание
ИмеИмена на лицето за контакт
ДлъжностДлъжност на лицето за контакт

Характеристики (5)

Характеристиките (5) се избират според зададените индивидуални характеристики на организацията ви. Ако някоя от тях е маркирана като задължителна, то системата няма да ви допусне да запишете данните, без да я попълните. Повече за характеристиките можете да прочетете тук, а за настройването им – тук.

Адрес (6)

Има два режима за въвеждане на адреси на контрагентите, като те се настройват на ниво държава, тип и подтип контрагент- клиенти, доставчици, банки, държавни организации и т.н.

Първият режим е „Свободен“ и при него имате възможност във всяко поле от адреса да въвеждате произволен текст. Вторият режим е „Стриктен“. При стриктния режим областите, населените места, кварталите и улиците са предварително дефинирани и вие трябва да ги изберете от списъци. Повече за режимите на адресите може да прочетете тук.

Според избрания режим на адресите, може да въвеждате информацията в свободен текст или да избирате данните от списък. Само държавите задължително се избират от падащо меню, съдържащо предварително въведена номенклатура.

ПолеОписание

Данъчен адрес / Основен адрес
С поставяне на чекър маркирате адреса като данъчен и той ще се визуализира на всички документи, свързани с контрагента
ДържаваИзбор от падащо меню на държава
ОбластИзбор от списък или свободен текст
Пощенски кодСвободен текст
Пощенска кутияСвободен текст
Населено мястоИзбор от списък или свободен текст
КварталИзбор от списък или свободен текст
УлицаИзбор от списък или свободен текст
НомерСвободен текст
БлокСвободен текст
ВходСвободен текст
ЕтажСвободен текст
АпартаментСвободен текст
АдресПоле за свободно писане на адрес

Контакти (7)

ПолеОписание

Телефон
Свободен текст
Факс
Свободен текст
Имейл
Свободен текст
БележкаСвободен текст

За да запишете данните за контрагента и той да бъде създаден в системата, натиснете бутон Потвърди.

Редакция