Експорт на контрагенти

Системата дава възможност да бъдат изтеглени всички контрагенти в екселски файл. За да се избегнат злоупотреби с фирмените данни, бутонът за експорт в списъците се управлява според  специално създадените права по типове контрагенти.

Първо, така се определя коя роля въобще да може да сваля такъв файл и второ, една роля може да има право да свали в ексел само определен тип Контрагент. Например – роля Търговци може да експортне тип Клиент с подтип Клиент на дребно, но може да няма права да свали тип Клиент, подтип Клиент на едро. 

Самият експорт на списъка с контрагенти се случва с натискането на бутон Експорт в списъците в меню CRM > Клиенти/ Доставчици/ Банки/ Холдинги. От него се зарежда интерфейс, в който трябва да изберете кои параметри да бъдат експортнати в екселския файл.


Важно! Версията ви на MS Excel трябва да е 2013 или по-нова!

Интерфейсът се състои от Параметри (1) и Бутони (2):

При Параметрите (1) с чекър управлявате нужните, като те ще се свалят като допълнителни колони в екселския файл.
С Бутоните (2) Потвърди ще стартирате изтеглянето на файла, а с Откажи затваряте интерфейса.

Редакция