История и коментар на контрагент

Интерфейсът в досието на контрагента за история на контрагента и добавяне на коментар се състои от Поле за коментар (1) и История (2).

В Поле за коментар (1) може да пишете в свободен текст коментар, като той се отразява в Досието на контрагента в полетата в таб Контакти и е достъпен за останалите потребители, който имат права да виждат таба:

Историята на контрагента (2) помага за по-лесно проследяване на правените промени по него, като се записват автоматично следните данни с дата, час и потребител, направил редакциите:

  • смяна на тип на контрагента физическо/ юридическо лице

Например: „данните на Контрагента са редактирани:
Променен тип от Юридическо лице на Физическо лице“.

  • смяна на тип на контрагента Клиент/ Доставчик/ Държавна организация/ Банка

Например: текст „Данните на Контрагента са редактирани: Банка от Банки на –“ означава, че контрагентът е бил тип Банка, но потребителят го е премахнал.

Например: текст „Данните на Контрагента са редактирани: Банка от – на Банки“ означава, че потребителят е сложил този тип на контрагента.

  • архивиране/активиране на контрагент

Например: текст „променил статуса на клиента от активен към архивиран“ означава, че потребителят е архивирал контрагента.

  • промяна на коментар
  • промяна на статус на контрагента

Например: текст „Данните на контрагента са редактирани: статус променен от Необработен на –“ означава, че контрагентът е бил със статус „необработен“, но потребител е премахнал изцяло статуса му.

  • промяна по ЕИК и ДДС номер

Например: текст „Данните на контрагента са редактирани:
ДДС номер беше променен: от 123456789 на –“ означава, че потребителят е премахнал ДДС номерът. Аналогично е и с ЕИК номера.

Редакция