Архивирани контрагенти

При въвеждане и работа с контрагентите, е възможно да се направи операторска или друга грешка и да се окаже, че в списъците с контрагенти имате такива, които са дублирани, грешно въведени или излишни поради някаква друга причина. Системата позволява премахване на тези записи чрез функционалността „Архивиране“.

Архивирането на контрагенти в Prim.IO не ги изтрива, но ги скрива от списъците на системата. Всички данни и документи с архивиран контрагент остават в системата и могат да бъдат намерени в досието му по всяко време.

За да намерите архивиран контрагент по списъците в системата, трябва да сложите чекър на „Покажи архивираните“, който се намира отстрани на почти всеки Филтър (1) по интерфейсите. Така в Списъка (2) ще се визуализират и Архивирани контрагенти (3), които са отблелязани с удивителен знак , за да се различават от активните контрагенти.

Архивиране на контрагенти

Процедурата по архивиране на контрагент е следната:

  • Стъпка 2Натискате бутон Редакция.
  • Стъпка 3 Натискате бутон Архивиране.
  • Стъпка 4Потвърждавате архивирането на контрагента. Ако натиснете върху Затвори, системата няма да извърши никакво действие.

Активиране на архивиран контрагент

Процедурата по активиране на архивиран на контрагент е следната:

  • Стъпка 1 Намирате контрагента, който искате да архивирате от списък Клиенти, Доставчици, Банки, Холдинги или Държавни организации, като задължително трябва да сложите чекър на Покажи архивираните във филтъра, защото иначе няма да може да го откриете. Влизате в досието на архивирания контрагент.
  • Стъпка 2Натискате бутон Редакция.
  • Стъпка 3Натискате бутон Активиране.
  • Стъпка 4Потвърждавате активирането на контрагента. Ако натиснете върху Затвори, системата няма да извърши никакво действие.

Специални условия за работа с архивирани контрагенти

Ако имате създаден контрагент с ЕИК 123456789, той бъде архивиран, а вие се опитате да създадете нов контрагент със същото ЕИК 123456789, системата няма да ви позволи да го запазите. Трябва или да активирате архивирания контрагент, или да изтриете данните от досието му.

Редакция