Адреси на контрагенти

В CRM > Контрагенти > Адреси на контрагенти се намира интерфейс, съдържащ всички адреси на контрагенти, въведени в системата. Той може да се използва за справки, за експорт към външни CRM системи чрез генериране на екселски файл и за търсене на адреси. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса. Филтърът (2) управлява информацията в Резултата (3) и може да търсите по следните полета:

ОпцияОписание
Тип контрагент
Избирате един, много или всички типове на контрагенти, чиито адреси искате да видите, от падащо меню
Статус Избирате един, много или всички статуси на контрагенти, чиито адреси искате да видите, от падащо меню
ДържаваИзбирате една, много или всички държави от падащо меню
ОбластТърсене в свободен текст
Населено мястоТърсене в свободен текст
КварталТърсене в свободен текст
УлицаТърсене в свободен текст

Ако сложите чекър на „Покажи архивираните“ отстрани на филтъра, то в Резултата (3) ще се визуализират и архивирани адреси.

Резултатът (3) е списък с адресите на база критериите, които сте посочили във Филтъра (2). По подразбиране системата ще ви покаже следните колони:

КолонаОписание
КонтрагентИме на контрагента
Отваря досие на контрагент
ТипТип на контрагента
СтатусСтатус на контрагента
ДържаваДържава, в която се намира адресът на контрагента
АдресПълен адрес на контрагента
КонтактиКонтакти на контрагента

Основната функционалност на интерфейса се състои в управлението на резултата от двата чекъра във Филтъра (2), които променят колоните и разбиват по отделните колони резултатите.

Поставянето на чекър в „Разбит адрес“ разделя адреса като добавя следните колони и разнася информацията по тях:

КолонаОписание
ОбластОбласт
Населено мястоНаселено място
КварталКвартал
УлицаУлица
НомерНомер
СградаСграда
ВходВход
ЕтажЕтаж
АпартаментАпартамент
Пощенски кодПощенски код
Пощенска кутияПощенска кутия

Поставянето на чекър в „Разбити контакти“ във Филтъра (2) разделя контактите като добавя следните колони и разнася информацията по тях в:

КолонаОписание
eMaileMail
ТелефонТелефон
ФаксФакс
БележкаБележка

Обърнете внимание, че системата няма как сама да разбере дали даден запис, например „Костенски водопад“ е улица или квартал. Ако някой запис не е на мястото си, то той не е бил поставен в правилното поле още при въвеждането на адреса на контрагента. Моля, отворете Досието на контрагента, разгледайте как са вкарани адресите в таб Контакти и ги редактирайте, ако има нужда

Експорт на Резултат (3)

Може да изтеглите в ексел таблицата с Резултат (3) с бутон в горния десен ъгъл на таблицата. В зависимост от това дали сте чекнали „разбити адреси“ и/или „разбити контакти“, генерираният ексел ще бъде със съответните колони, описани по-горе.

Редакция