Лица за контакт

В CRM > Контрагенти > Лица за контакт се намира интерфейс, съдържащ всички лица за контакти на контрагентите, въведени в системата. Той може да се използва за справки, за експорт към външни CRM системи чрез генериране на екселски файл и за търсене на лица за контакти. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса. Филтърът (2) управлява информацията в Резултата (3) и може да търсите по следните полета:

ОпцияОписание
Тип контрагентИзбирате един, много или всички типове на контрагенти, чиито лица за контакт искате да видите, от падащо меню
СтатусИзбирате един, много или всички статуси на контрагенти, чиито лица за контакт искате да видите, от падащо меню
Тип на лицетоИзбирате дали типът на лицето е контакт и/или отговорно лице
Отговаря заИзбирате за какви въпроси отговарят лицата- бизнес/административни/технически или финансови въпроси
ДържаваИзбирате една, много или всички държави от падащо меню
ОбластТърсене в свободен текст
Населено мястоТърсене в свободен текст
КварталТърсене в свободен текст
УлицаТърсене в свободен текст

Ако сложите чекър на „Покажи архивираните“ отстрани на филтъра, то в Резултата (3) ще се визуализират и архивирани лица за контакт.

Резултатът (3) е списък с лицата за контакт на база критериите, които сте посочили във Филтъра (2). По подразбиране системата ще ви покаже следните колони:

КолонаОписание
Контрагент
Име на контрагента, към който е закачено лицето за контакт
Отваря досие на контрагента, към който е закачено лицето за контакт
Тип
Тип на контрагента, към който е закачено лицето за контакт
Статус
Статус на контрагента, към който е закачено лицето за контакт
Контакт за
За какви въпроси отговаря контакта
Длъжност, отдел, офис
Длъжност, отдел, офис
Адрес
Адрес на лицето за контакт
Контакти
Контакти на лицето
БележкаБележка

Основната функционалност на интерфейса се състои в управлението на резултата от двата чекъра във Филтъра (2), които променят колоните и разбиват по отделните колони резултатите.

Поставянето на чекър в „Разбити имена“ разделя адреса като добавя следните колони и разнася информацията по тях:

КолонаОписание
ИмеПърво име
ПрезимеВторо име
ФамилияТрето име

Поставянето на чекър в „Разбити контакти“ във Филтъра (2) разделя контактите като добавя следните колони и разнася информацията по тях в:

КолонаОписание
eMaileMail
ТелефонТелефон
ФаксФакс

Обърнете внимание, че системата няма как сама да разбере дали в даден запис има първо, второ или трето име, без те да са попълнени коректно. Ако някой запис не е на мястото си, то той не е бил поставен в правилното поле още при въвеждането на лицето за контакт на контрагента. Моля, отворете Досието на контрагента, разгледайте как са вкарани контактите в таб Контакти и ги редактирайте, ако има нужда.

Експорт на Резултат (3)

Може да изтеглите в ексел таблицата с Резултат (3) с бутон в горния десен ъгъл на таблицата. В зависимост от това дали сте чекнали „разбити имена“ и/или „разбити контакти“, генерираният ексел ще бъде със съответните колони, описани по-горе.

Редакция