Продажби KPI

KPIs или страницата с индикаторите са мястото, където с един поглед можете да разберете какво се случва с бизнеса ви. Там ще намерите ключовите показатели, които показват „здравето“ на вашата компания.

Bi модулът се състои от следните елементи:

Табове (1) – табовете представляват отделните табла (dashboards), всеки от които показва важен аспект от вашия бизнес.

Филтри (2) – параметрите, по които може да правите разрези.

Имайте предвид, че всеки избран филтър важи за всички останали табла.

Ако искате да филтрирате по параметър, който липсва в лентата за филтри, винаги можете да кликнете на таб „Филтри“, където сме подготвили много повече параметри, с които да работите.

KPIs Dashboard (3)

KPIИмеОбяснениеФормули на изчисление
Gross MarginПечалба / ОборотВзима предвид само себестойността на продуктите като база(SUM(SO) -SUM(cogs)) / SUM(SO)
RoIПечалба / Себестойност на продуктитеВъавръщаемост на инвестициите – (SUM(SO)-SUM(cogs)) / SUM(cogs)
Total RevenueОборотСума на приходите(SUM(SO)
Customer Lifetime Value (CLV)Приход от един клиентИзключително важен показател за всеки бизнес. Показва колко средно приход идва от един клиент. SUM(SO) / COUNT(customers who made purchases)
Repeat Purchase RateКоефициент на повторни покупкиПоказва доколко успешно продавате повече от веднъж на клиентите сиCount of customers with multiple purchases / Customers who made purchases
Daily AverageСредни дневни продажбиСредна дневна сума на продажбите
Средна дневна бройка на продажбите
SUM(SO) / Number of days between the first and the latest SO
COUNT(SO) / Number of days between the first and the latest SO
Average Sales OrderСредна стойност на една продажбаСредна стойност на една продажба
Среден брой позиции в една продажба
SUM(SO) / COUNT(SO)
SUM(quantity of so rows) / COUNT(SO)
Averge CustomerСреден приход от клиентЕднакво с Приход от един клиент (CLV)
Среден брой продажби на един клиент
SUM(SO) / COUNT(customers who made purchases)
SUM(quantity of SO rows) / COUNT(SO)
TY vs LY SalesПродажби спрямо миналата годинаПродажби текуща година / продажби за цялата минала година
Продажби текуща година / продажби за същия период мианалата година
SUM(SO for this year) / SUM(SO for the whole previous year)
SUM(SO for this year) / SUM(SO for the year before till todays date)
TY vs LY CustomersКлиенти спрямо миналата годинаБрой клиенти текуща година / брой клиенти за цялата минала година
Брой клиенти текуща година / брой клиенти за същия период мианалата година
COUNT(new customers for this year) / COUNT(new customers for the whole previous year)
COUNT(new customers for this year) / COUNT(new customers for the previous year till todays date)
TY vs LY UnitsБрой артикули продадени спрямо миналата годинаБрой артикули продадени текуща година / брой артикули продадени за цялата минала година
Брой артикули продадени текуща година / брой артикули продадени за същия период мианалата година
SUM(units sold for this year ) / SUM(units sold for the whole previous year)
SUM(units sold for this year ) / SUM(units sold for the previous year till todays date)
TY vs LY ProfitПечалба спрямо миналата годинаПечалба текуща година / печалба за цялата минала година
Печалба текуща година / печалба за същия период мианалата година
(SUM(SO for this year) – SUM(cost of this years sales)) / (SUM(SO for the previous year) – SUM(cost of the slaes for the previous year))
(SUM(SO for this year) – SUM(cost of this years sales)) / (SUM(SO for the previous year till todays date) – SUM(cost of the slaes for the previous year till todays date))
Total SalesОбщо брой продажбиБрой продажби общо
Брой продажби текуща година
* не се влияе от избраните филтри
COUNT(SO)
COUNT(SO for this year)
Total CustomersОбщо брой клиентиБрой клиенти общо
Брой клиенти текуща година
* не се влияе от избраните филтри
COUNT(partners)
COUNT(partners created this year)
Total UnitsОбщо брой продадени артикулиБрой продадени артикули общо
Брой продадени артикули текуща година
* не се влияе от избраните филтри
SUM(quantity of units
SUM(quantity of units this year)
Gross ProfitОбща сума печалбаПечалба общо
Печалба текуща година
* не се влияе от избраните филтри
SUM(SO) – SUM(cogs)
SUM(SO for this year) – SUM(cogs of this year sales)

В таблото има и две графики:

Sales – показва продажбите. По Y-координатата може да сменяте периода на отчитане – година, тримесечие, месец. По X-координатата може да избирате бройки артикули продадени, продажби, печалба и бройки позиции.

Clients – показва клиентите. По Y-координатата може да сменяте периода на отчитане – година, тримесечие, месец. По X-координатата може да избирате да гледате само нови клиенти за периода или общо клиенти за периода.

 

 

Редакция