Разходи по COST центрове

създаваш си например кост център автомобили и после към него конкретните коли
като получиш фактура за гориво/застраховка/ремонт я въвеждаш и разпределяш
така знаеш за всяка кола какви разходи правиш
може да създадеш отделните офиси и да разпределяш фактурите за комунални услуги, сот, почистване и т.н

Редакция