Dashboard Финанси

Dashboard Финанси съдържа концентрирана информация за финансовата дейност на компанията за период от 10/30/60 или 90 дни. Предназначен е за използване от потребителите в роли на търговец и оперативен счетоводител. Интерфейсът включва данни за:

 • неплатени приходни финансови документи,
 • неплатени разходни финансови документи,
 • неразпределени плащания,
 • справка ликвидност,
 • всички задачи в три изгледа.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Неплатени приходи (2), Неплатени разходи (3), Неразпределени плащания (4), Ликвидност (5) и Задачи (6):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и чекбоксове, които управляват кои полета ще са видими в Dashboard-а. Всяко поле показва информация за конкретни обекти, според правата на потребителя.

Неплатени приходи (2)

Полето показва неплатените приходни финансови документи и включва списък с информация за тях. Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:

 • Начин на плащане – добавя колона, показваща избрания начин за плащане във финансовия документ.
 • Свързани – добавя колона със свързаните операции към финансовия документ, включваща линкове към тях.
 • Описание – добавя колона с въведеното описание на финансовия документ.
 • Бележка – добавя колона с въведената бележка на финансовия документ

Неплатени разходи (3)

Полето показва неплатените разходни финансови документи и включва списък с информация за тях. Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:

 • Тип – добавя колона с типа на финансовия документ
 • Начин на плащане – добавя колона, показваща избрания начин за плащане във финансовия документ.
 • Платено – добавя колонa, показваща каква част от финансовия документ вече е платена.
 • Свързани – добавя колона със свързаните операции към финансовия документ, включваща линкове към тях.
 • Описание – добавя колона с въведеното описание на финансовия документ.
 • Бележка – добавя колона с въведената бележка на финансовия документ

Неразпределени плащания (4)

Полето показва неразпределените плащания и включва списък с информация за тях. Има възможност да се добави допълнителна информация към таблицата чрез следните чекъри:

 • Свързани – добавя колона със свързаните операции към плащането, включваща линкове към тях.
 • Описание – добавя колона с въведеното описание на финансовия документ.
 • Бележка – добавя колона с въведената бележка на финансовия документ
 • Платено – добавя колона, която показва каква част от неразпределеното плащане вече е вързано към финансов документ.

Ликвидност (5)

Полето показва наличните суми по касите в различните валути, графика за паричния поток и очакван паричен поток.

Задачи (6)

Показва всички задачи в таблица със следните колони:

КолонаОписание
ПриоритетПоказва с какъв приоритет е въведена задачата:
– цифра 1 в сиво означава, че задачата е с нисък приоритет;
– цифра 2 в зелено означава, че задачата е с нормален приоритет;
– цифра 3 в червено означава, че задачата е с висок приоритет.
Име на задачаИме на задачата и досие на задача. Когато кликнете върху името ви се отваря досие на задачата.
КонтрагентКонтрагентът, асоцииран със задачата.
СтатусСподелен статус на задачата.
Възложена отПотребител, създал задачата.
Дата на възлаганеДата на възлагане на задачата.
Краен срок за изпълнениеКраен срок за изпълнение на задачата.

Може да изберете как да изглеждат задачите ви от три изгледа – като списък, в изглед „Споделен статус“ или в изглед „Собствен статус“.

Редакция