Досие на Преместване на пари

Преместването на пари е документ, който отразява движението на паричния поток от една сметка/каса в друга сметка/каса. За да бъде завършено едно преместване, е нужно освен документ „Преместване на пари“ да се направят разходен платежен документ (РКО, банков дебит) от сметката/касата, от която излизат сумите и приходен платежен документ( ПКО, банков кредит) в сметката/ касата, в която влизат.

Обърнете внимание на конфигурираните права по сметки! Всеки потребител, който може да вижда касите/ сметките и има права да пуска местения, може да нареди Преместване на пари, но само МОЛ-овете на сметките/касите могат да го финализират с издаване на платежните документи.

Преместването на пари само по себе си не изважда и не вкарва пари по касите/сметките. То нарежда посоката на движение на парите, а платежните документи го отразяват.

Интерфейсът се състои от Данни за документа (1), От сметка (2), До сметка (3), Сума на преместването (4), Описание и Бележка (5):

Данни за документа (1)

В Данни за документа посочвате датата на Преместването на пари. Номерът на документа винаги се генерира автоматично.

От сметка (2)

ПолеОписание
ФирмаИзбирате от падащо меню фирмата, от чиято сметка искате парите да излязат.
Сметка Избирате от падащо меню сметката, от която искате парите да излязат.
ВалутаИзбирате от падащо меню в каква валута ще излязат парите ( в каква валута ще се генерира разходен платежен документ).

До сметка (3)

ПолеОписание
ФирмаИзбирате от падащо меню фирмата, в чиято сметка искате парите да влязат.
СметкаИзбирате от падащо меню сметката, в която искате парите да влязат .
ВалутаИзбирате от падащо меню в каква валута ще влязат парите (в каква валута ще се генерира приходен платежен документ).

Сума на преместването (4)

Посочвате каква е сумата на преместването.

Описание и Бележка (5)

Полето Основание (6) се попълва в свободен текст основанието за преместването. То се визуализира на печатната бланка на платежния документ. В Бележка (6) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция