Разходни документи

Интерфейс за създаване, управление и разплащане на разходни финансови документи. Тук ще намерите въведените разходни финансови документи във вашата компания спрямо правата за офиси, които имате. Също така може да проследите плащанията по тях, дали са в просрочие и имат ли нужда от обработка. Това включва:

 • Разходни фактури
 • Разходни авансови фактури
 • Разходни проформи
 • Кредитни известия за разход
 • Дебитни известия за разход
 • Разходни разписки
 • Митнически декларации

Можете да филтрирате резултатите на базата на различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон с падащо меню, което ви позволява да създадете следните финансови документи:

 • Фактура за разход
 • Кредитно известие за разход
 • Дебитно известие за разход
 • Разписка за разход
 • Кредитна разписка за разход
 • Проформа за разход
 • Митническа декларация

Освен него, в Хедъра (1) има бутон за скриване/показване на Филтъра (2), както и бутон за Експорт на финансови документи, който е активен единствено при условие, че сте указали във Филтъра (2), че резултатът ви ще е по Редове от документи.

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо финансовите си документи, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко офиса. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.
ОфисФилтрирате по офис, в който са въведени финансовите документи.Избирате офиса, в който е въведен документа. Ако на потребител не е дадено правото да вижда конкретен офис, то той няма да вижда този офис в менюто.
ДоставчикФилтрирате по конкретен доставчик, издал финансовите документи.
Тип документФилтрирате по Тип на финансовия документ.Възможните опции са:
– Фактура разход, включва Дебитно известие за разход, Кредитно известие за разход и Фактура за разход
– Проформа разход
– Разписка разход, включва Дебитна разписка за разход, Кредитна разписка за разход и Разписка за разход.
– Данъчен документ, включва Митническа декларация.
Начин на плащанеФилтрирате по начин на плащане, с който е създаден финансовия документ.Избирате по банка, в брой, POS и т.н. в зависимост от въведените начини на плащане в системата.
Тип данъчна сделкаФилтрирате по типа на данъчната сделка, заложен във финансовия документ.Избирате Продажби, Продажба без ДДС, Продажби в ЕС, Продажба извън ЕС и т.н. в зависимост от въведените данъчни сделки в системата.
ВалутаФилтрирате по валута на финансовия документ.
СтатусФилтрирате по Статус на финансовия документ, който може да бъде Приключен/ Анулиран/ Активен.
ПриключенПриключен финансов документ е този, по който:
– Има направено плащане за цялата сума на финансовия документ.
Приключените финансови документи са оцветени в зелен цвят.
АнулиранФинансовият документ е анулиран.
Анулираните финансови документи са оцветени в сив цвят.
АктивенАктивен финансов документ е този, по който:
– Не е направено/навързано плащане за цялата или част от сумата му.
Активните финансови документи са оцветени в черен цвят.

При избор на филтър по статус Активен, ще ви се появя допълнителен чекбокс „Просрочени“. Ако сложите отметка в него, то в Резултат (3) ще ви се появят САМО просрочените финансови документи.
Просрочените финансови документи са оцветени в червен цвят.

Важно:

За да ви се покажат въведените финансови документи в даден офис, трябва да имате права да виждате офиса! За да въвеждате разходни финансови документи в даден офис, трябва да имате права да работите с него!

Резултат (3)

Намерените документи/редове от документи според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за финансовите документи, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с финансови документи, съдържащ следните колони:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на финансовия документ.
Номер на документаПоказва номера на финансовия документ.
ДатаПоказва дата на финансовия документ.
КлиентПоказва контрагента във финансовия документ.
Отваря досие на контрагент.
Филтрира по контрагент.
ВалутаВалута на финансовия документ.
АвансПоказва сума на авансов финансов документ.
Ако имате авансова фактура, то сумата й ще се покаже в положително число в това поле.
Ако имате окончателна фактура, покрита с аванс, то сумата на използвания аванс ще се покаже като отрицателно число в това поле.
СумаСума на всички редове във фактурата без данъци.
ДанъциСума на данъците в документа.
ОбщоСума на документа с данъци.
За плащанеКаква част от общата сума на фактурата остава за плащане.
Отваря интерфейс за плащане по финансови документи.
Отваря досие на финансов документ.

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
ФирмаПоказва в коя фирма е въведен финансовия документ.
ОфисПоказва в кой офис е въведен финансовия документ.
СтатусПоказва статус на финансовия документ- платен/неплатен.
Дата на отварянеНе е приложимо.
Дата на данъчното събитиеДата на данъчното събитие, избрана във финансовия документ.
Крайна дата за плащанеПоказва зададената крайна дата за плащане в документа.
Начин на плащанеПоказва начин на плащане на финансовия документ.
Тип данъчна сделкаПоказва избраният тип данъчна сделка на финансовия документ.
ЕИКЕИК на контрагента, издал финансовия документ.
ДДС номерДДС номер на контрагента, издал финансовия документ.
ОписаниеПоказва въведеното описание към финансовия документ.
БележкаПоказва въведената бележка към финансовия документ.
СвързаниПоказва номерата на всички свързани операции с финансовия документ (плащания, продажби). Номерата са и линкове, така че с кликане върху тях ви се отваря досието на свързаната операция.
ПлащанияДобавя две колони към таблицата:
– Плащания, която показва номерата на плащанията.
– Дата на плащането
Тип кредитно Показва типа на кредитното известие (ценово или стоково) при този тип документи.
Сумирай в BGNДобавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони:
– Аванс
– Сума
– Данъци
– Общо
– За плащане

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако един финансов документ има 3 реда с 3 различни артикула/услуги, то тук те ще са на три различни реда. В Хедъра (1) ще ви се появи и бутон Експорт на финансови документи.

Таблицата по редове съдържа следните колони:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на финансовия документ.
Номер на документаПоказва номера на финансовия документ.
ДатаПоказва дата на финансовия документ.
ДоставчикПоказва контрагента във финансовия документ.
Отваря досие на контрагент.
Филтрира по контрагент.
КодПоказва код на артикула/услугата.
ИмеПоказва име на артикула/услугата.
Отваря досие на артикул/услуга.
ОписаниеПоказва описание на артикула/услугата или реда.
ВалутаВалута на финансовия документ.
МяркаПоказва мярка на артикула/услугата.
КоличествоПоказва количество на артикула/услугата.
ЦенаПоказва цена на артикула/услугата/реда без данъци.
ДанъкПоказва данъци на артикула/услугата/реда.
СумаПоказва цена с данъци на артикула/услугата/реда.
За плащанеКаква част от сумата на реда на фактурата остава за плащане.
Отваря досие на финансов документ.

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
Фирма Показва в коя фирма е въведен финансовия документ.
Офис Показва от кой офис е въведен финансовия документ.
КатегорияПоказва с финансова категория на реда на финансовия документ.
Документи Показва към кой документ (поръчка) е закачен реда и дава възможност за разкачане/закачане.
Сумирай в BGNДобавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони:
– Аванс
– Сума
– Данъци
– Общо
– За плащане

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за финансовите документи чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:

Цвят на финансовия документОписание
ЧервенФинансовият документ е в просрочие.
ЗеленФинансовият документ е приключен. По него има направено плащане за цялата му сума.
ЧеренФинансовият документ е активен. По него не е направено/навързано плащане за цялата или част от сумата му.
СивФинансовият документ е анулиран.
Редакция