Създаване на Разпределяне на разход по COST център

Първо трябва да маркирате с чекбокса обектите и след това да попълните процента, който желаете да се разпредели.

Редакция