Протоколи Продажби на дребно

Интерфейс за управление на вече издадените Протоколи за Продажби на дребно. Можете да филтрирате резултатите на базата на различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и бутон за скриване/показване на Филтъра (2)

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо документите си, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат документите. Работи по дата на документ.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат документите. Работи по дата на документ.
ФирмаФилтрирате по фирма.
КонтрагентФилтрирате по конкретен контрагент, към когото/с когото са въведени документите.
СтатусФилтрирате по Статус на документа, който може да бъде Редовен/Анулиран.
РедовенДокументът е редовен.
Редовните документи са оцветени в зелен цвят.
АнулираниДокументът е анулиран.
Анулираните документи са оцветени в сив цвят.

Резултат (3)

Намерените платежни документи според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). В таблицата ще ви появи списък с платежни документи, съдържащ следните колони:

Колона Описание
Тип Показва типа на документа.
Номер на документа Показва номер на документа.
Дата Показва дата на документа.
Фирма Показва с коя собствена фирма е асоцииран документа.
Филтрира по фирма.
От дата  
До дата  
Данъчна сделка Показва данъчната сделка на документа.
Описание Показва въведеното описание към документа.
Бележка Показва въведената бележка към документа.
  Дава възможност да въведете Описание и/или Бележка към документа.
Валута Показва в каква валута е документа.
Сума Показва сумата на прихващането.
Данъци Сума на данъците.
Общо Обща сума на документа с данъци.
Отваря досие на документа.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за документите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:

Цвят на документаОписание
ЗеленДокументът е редовен.
СивДокумент е анулиран.
Редакция