Протоколи Прихващане

Интерфейс за създаване и управление на протоколи за прихващане. Можете да филтрирате резултатите на базата на различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон за скриване/показване на Филтъра (2), както и бутон за създаване на Нов протокол за прихващане.

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо документите си, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат документите. Работи по дата на документ.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат документите. Работи по дата на документ.
ФирмаФилтрирате по фирма.
КонтрагентФилтрирате по конкретен контрагент, към когото/с когото са въведени документите.
СтатусФилтрирате по Статус на документа, който може да бъде Редовен/Анулиран.
РедовенДокументът е редовен.
Редовните документи са оцветени в черен цвят.
АнулираниДокументът е анулиран.
Анулираните документи са оцветени в сив цвят.

Резултат (3)

Намерените платежни документи според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). В таблицата ще ви появи списък с платежни документи, съдържащ следните колони:

КолонаОписание
ДатаПоказва дата на документа.
КонтрагентПоказва контрагента в документа.
Отваря досие на контрагент.
Филтрира по контрагент.
ФирмаПоказва с коя собствена фирма е асоцииран документа.
Филтрира по фирма.
ОписаниеПоказва въведеното описание към документа.
БележкаПоказва въведената бележка към документа.
Дава възможност да въведете Описание и/или Бележка към документа.
ВалутаПоказва в каква валута е документа.
СумаПоказва сумата на прихващането.
Отваря досие на документа.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за документите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:

Цвят на платежния документОписание
ЧеренДокументът е редовен.
СивДокумент е анулиран.
Редакция