Протоколи за прихващане на депозити

Интерфейс за управление на протоколи за прихващане на депозити. Можете да филтрирате резултатите на базата на различни критерии и създавате плащания/премествания, ако имате съответните права. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Протоколите за прихващане на депозити се генерират автоматично от системата, когато покриете плащането на финансов документ с наличен депозит, взет от клиента.

Генерираните документи от прихващането с депозит се нареждат в този интерфейс, както и в досието на прихванатите финансови документи, така че да има по-добра проследимост.

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон за скриване/показване на Филтъра (2), бутон за Експорт на плащания, както и бутони за създаване на платежни документи, според правата, които имате:

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо платежните си документи, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко каси/сметки. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат протоколите за прихващане на депозит от клиенти. Работи по дата на документ.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат протоколите за прихващане на депозит от клиенти. Работи по дата на документ.
ФирмаФилтрирате по фирма.
КонтрагентФилтрирате по конкретен контрагент, към когото/с когото са въведени протоколите за прихващане на депозит.
Тип сметкаФилтрирате по Тип на сметката на протоколите за прихващане на депозит от клиенти.Избирате от следните опции:
– Банкова сметка
– Каса
СметкаФилтрирате по конкретна сметка.Показват ви се само сметки, за които имате права поне да виждате.
ПосокаНе е приложимо.Не е приложимо.
ТипНе е приложимо.Не е приложимо, защото винаги са по финансови документи.
СтатусНе е приложимо.
ВалутаФилтрирате по валута на документа.

Резултат (3)

Намерените протоколите за прихващане на депозит от клиенти според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). В таблицата ще ви появи списък с документи, съдържащ следните колони:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на платежния документ – протокол за прихващане на депозит от клиенти.
Номер на документаПоказва номера на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
КонтрагентПоказва контрагента в документа.
Отваря досие на контрагент.
Филтрира по контрагент.
СметкаНе е приложимо.
Не е приложимо.
ВалутаВалута на документа.
ПриходПоказва сума на плащането, винаги е приходен платежен документ.
РазходНе е приложимо.
НеразпределениНе е приложимо.
Отваря досие на протокол за прихващане на депозит от клиенти.

Към Резултата освен колоните, съдържащи основна информация за плащанията, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Може да включите допълнително:

КолонаОписание
ФирмаПоказва в/от коя собствена фирма е издадено/регистриран документа.
ЕИКЕИК на контрагента, с когото е асоцииран протокола.
ДДС номерДДС номер на контрагента, с когото е асоцииран протокола.
Тип плащанеПоказва типа, с който е въведено плащането. Винаги е по финансови документи
СвързаниПоказва номерата на всички свързани операции с протокола (финансови документи, продажби, поръчки). Номерата са и линкове, така че с кликане върху тях ви се отваря досието на свързаната операция.
ОписаниеПоказва въведеното описание към плащането.
БележкаПоказва въведената бележка към плащането.
Описание, Финансов документПоказва въведеното описание към финансовия документ, вързан към плащането.
Сумирай в BGNДобавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумата в колона Приход.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за протоколите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:

Цвят на платежния документОписание
ЧеренПротоколът за прихващане на депозит от клиенти е редовен.
СивПротоколът за прихващане на депозит от клиенти е анулиран.
Редакция