Плащания

Интерфейс за информация и управление на направените плащания чрез системата от всички сметки, за които имате права поне да виждате. Ако сте МОЛ на някоя сметка/каса, както и ако имате права да извършвате Премествания на пари, то ще имате възможност и да създавате плащания/премествания. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон за скриване/показване на Филтъра (2), бутон за Експорт на плащания, както и бутони за създаване на платежни документи, според правата, които имате:

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо платежните си документи, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко каси/сметки. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат платежните документи. Работи по дата на документ.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат платежните документи. Работи по дата на документ.
ФирмаФилтрирате по фирма.
КонтрагентФилтрирате по конкретен контрагент, към когото/с когото са въведени платежните документи.
Тип сметкаФилтрирате по Тип на сметката на платежния документ. Избирате от следните опции:
– Банкова сметка
– Каса
СметкаФилтрирате по конкретна сметка, чиито плащания искате да видите.Показват ви се само сметки, за които имате права поне да виждате.
ПосокаФилтрирате по посока на плащането.Възможните опции са:
– Приход
– Разход
ТипФилтрирате по Тип, с който е регистриран платежния документ.Възможните опции са:
– По финансови документи
– По финансови документи – неразпределени
– По финансови документи – разпределени
– Връщане на надвзета сума
– Депозит
– Без насрещен финансов документ
СтатусФилтрирате по Статус на платежния документ, който може да бъде Разпределен/Неразпределен/Просрочен/Анулиран.
РазпределениЕдно плащане е разпределено, когато цялата му стойност е отнесена към финансов/финансови документи.
Разпределените плащания са оцветени в зелен цвят.
АнулираниПлащането е анулирано.
Анулираните платежни документи са оцветени в сив цвят.
НеразпределениЕдно плащане е неразпределено, когато цялата или част от стойността му не е отнесена към финансов/финансови документи.
Неразпределените плащания са оцветени в черен цвят.
ПросрочениЕдно плащане е просрочено, когато е въведено преди повече от 5 дни „по финансов документ“, но не е отнесено към документ/и. Просрочените платежни документи са оцветени в червен цвят.
Например, въвеждате плащане на 01.01.2021г. със същата дата. То е по финансови документи, но не е асоциирано към такива. Това плащане ще стане в просрочие на дата 01.02.2021г.
ВалутаФилтрирате по валута на платежния документ.

Резултат (3)

Намерените платежни документи според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). В таблицата ще ви появи списък с платежни документи, съдържащ следните колони:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на платежния документ – ПКО, РКО, Банков кредит или Банков дебит.
Номер на документаПоказва номера на платежния документ.
ДатаПоказва дата на платежния документ.
КонтрагентПоказва контрагента в платежния документ.
Отваря досие на контрагент.
Филтрира по контрагент.
СметкаПоказва сметка/каса, в която е регистрирано плащането.
Филтрира по сметка/каса.
ВалутаВалута на платежния документ.
ПриходПоказва сума на плащането, ако е приходен платежен документ.
РазходПоказва сума на плащането, ако е разходен платежен документ.
НеразпределениПоказва каква част от общата сума на плащането все още не е разпределена към финансов документ.
Отваря досие на платежния документ.

Към Резултата освен колоните, съдържащи основна информация за плащанията, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Може да включите допълнително:

КолонаОписание
ФирмаПоказва в/от коя собствена фирма е издадено/регистрирано плащането.
ЕИКЕИК на контрагента, с когото е асоциирано плащането.
ДДС номерДДС номер на контрагента, с когото е асоциирано плащането.
Тип плащанеПоказва типа, с който е въведено плащането:
– По финансови документи
– Връщане на надвзета сума
– Депозит
– Без насрещен финансов документ
СвързаниПоказва номерата на всички свързани операции с плащането (финансови документи, продажби, поръчки). Номерата са и линкове, така че с кликане върху тях ви се отваря досието на свързаната операция.
ОписаниеПоказва въведеното описание към плащането.
БележкаПоказва въведената бележка към плащането.
Описание, Финансов документПоказва въведеното описание към финансовия документ, вързан към плащането.
Сумирай в BGNДобавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони:
– Приход
– Разход
– Неразпределени

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за плащанията чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:

Цвят на платежния документОписание
ЧервенПлатежният документ е в просрочие. Едно плащане е просрочено, когато е въведено преди повече от един месец с тип „по финансов документ“, но не е отнесено към документ/и. Например, въвеждате плащане на 01.01.2021г. със същата дата. То е по финансови документи, но не е асоциирано към такива. Това плащане ще стане в просрочие на дата 01.02.2021г.
ЗеленПлатежният документ е разпределен. Едно плащане е разпределено, когато цялата му стойност е отнесена към финансов/финансови документи.
ЧеренПлатежният документ е неразпределен. Едно плащане е неразпределено, когато цялата или част от стойността му не е отнесена към финансов/финансови документи.
СивПлатежният документ е анулиран.
Редакция