Файлови формати за импорт на банкови извлечения

Когато теглите файла от банката и имате повече от една сметка, винаги избирайте конкретна сметка!

Формат на файла според банката, с който се импортира банково извлечение в системата:

БанкаТип файлОсобености
Allianz            XLS
ЕкспресбанкMT940
ДСКMT940
ОББXML и ТXTТXT файлът трябва да е с разделител “|” .
За да се обработи коректно файла, трябва да е натисната отметката “Подробно извлечение“. Ако отметката не е отбелязана, системата ще разчете редовете като банкови такси.
ПроКредитXLS
РайфайзенбанкMT940
Уникредит Булбанк  XML
FIBankMT940
PostBankXML
Редакция