Редакция на ред от банково извлечение

Интерфейсът служи за допълнителна обработка на редовете от банкови извлечения, които поради някаква причина не са разпознати и разпределени напълно от системата. Състои се от: Контрагент (1) , Тип на разпределението (2), Сума (3), Редове (4) и Футър (5):

Контрагент (1)

В секцията Контрагент (1) можете да изберете вече съществуващ контрагент (Търсене) или да добавите нов (Създаване), към който или от който да отразите плащането.

Тип на разпределението (2)

В полето избирате какъв е типа на плащането, като опциите са следните:

  • Плащане по финансови документи означава, че редът от банковото, което обработвате, ще покрие напълно или частично един, два или много конкретни финансови документи. Тях трябва да изберете с поставяне на чекърчета в Редовете (4)
  • Местене на пари означава, че редът от банковото, което обработвате, ще бъде игнориран, тъй като местенето вече е регистрирано в системата.
  • Без насрещен финансов документ се използва за отразяване на плащания, по които нямате и/или няма да имате финансов документ. Те автоматично стават приключени и не чакат разпределяне (оцветяват се в зелено).
  • Депозитът се използва за отразяване на дадени депозити към доставчик/взети депозити от клиент. Плащането евентуално се връща в бъдещ момент с Връщане на депозит.
  • Банкова такса се използва за регистриране на таксите към банката, като системата автоматично сменя контрагента с банката, в която въвеждате банковото извлечение.

Сума (3)

Полето показва с каква стойност е разчетен редът от банковото извлечение, както и описанието му.

Редове (4)

В секцията Редове (4) след като изберете контрагент ще видите таблица с всички документи, които трябва да бъдат платени (очакват цялостно или частично плащане) за избрания контрагент и компания. Системата ще ви покаже следните колони в тази таблица:

КолонаКолона
Номер на документаНомер на финансовия документ
ДатаДатата, на която е създаден документа
ВалутаВалута на документа
СумаСума без данъци
ДанъциСума на данъците
ТоталОбщата сума с данъци
За плащанеОбщата сума за плащане във валута
Валутен курсМоже да бъде променен.

За плащане в BGN
Общата сума, изчислена във валутата по подразбиране на системата.
Досие на финансов документ
Разпредели в BGNПоле за определяне размера на плащането. Не може да надхвърля сумата в поле „За плащане“.

Избирането на финансов документ за плащане става чрез поставяне на чекър в квадратчето на реда му. Тогава ви се активира и възможността за писане в колона Разпредели в BGN , като може да посочите по-малка или равна сума на реда от банковото извлечение. Ако посочите по-малка сума, финансовият ви документ няма да бъде изцяло покрит и ще ви остане баланс за плащане. Останалата част от сумата може да бъде разпределена по друг документ или да остане като неразпределено плащане.

Важно! Задължително въвеждайте всички суми с точки – 10.10, а не със запетаи – 10,10.

Футър (5)

Във Футъра (7) освен бутоните за Потвърждение или Отказване на документа, в дясно се намира и информация за статуса на сумите:

  • Платено – обща сума на въведеното плащане
  • Разпределени– обща сума на разпределените плащания по финансови документи
  • За разпределяне – обща сума на неразпределеното плащане, което ще остане „свободно“ за разпределяне

В зависимост от начина на добавяне на плащане, от избрания тип, както и от сумите, които добавяте, стойностите във Футъра (7) се изчисляват автоматично след всяка промяна. Може да го използвате като удобен ориентир, защото е с фиксирано място, независимо колко реда финансови документи имате.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция