Импорти Банкови извлечения

Интерфейсът с банковите извлечения, пуснати за импорт и вече завършени, се състои от Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон за създаване на Нов импорт банково извлечение, както и бутон за настройка на финансовата категория за банкови такси, където се посочва с коя категория да влизат банковите такси в извлеченията.

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо банковите си извлечения, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко сметки. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат извлеченията. Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат извлеченията.
СметкаФилтрирате по сметка, в която са въведени извлеченията. Избирате банкова сметка, в която е въведено извлечението. Показват ви се само сметки, на които сте МОЛ.
СтатусФилтрирате по Статус на банковото извлечение, който може да бъде Импортирани и Незавършени.
ИмпортираниБанковото извлечение е потвърдено. Импортираните документи са оцветени в черен цвят.
НезавършениБанковото извлечение е активно, то все още подлежи на обработка. Незавършените документи са оцветени в червен цвят.

Важно:

За да ви се покажат банковите извлечения на дадена сметка, трябва да сте нейн МОЛ!

Резултат (3)

Намерените извлечения според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). В таблицата ще ви появи списък, съдържащ следните колони с информация:

КолонаОписание
СметкаВ коя сметка е въведено банковото извлечение.
ВалутаВалута на банковото извлечение.
СтатусПоказва текущия статус на извлечението – импортирано/незавършено.
От датаКоя е най- малката дата, която фигурира в редовете на банковото извлечение.
До датаКоя е най- голямата дата, която фигурира в редовете на банковото извлечение.
Дата на създаванеПоказва дата и час на импорта.
Създаден отПоказва потребителят, който е стартирал импорта.
ПриходПоказва сумата на всички редове с приходи.
РазходПоказва сумата на всички редове с разходи..
Отваря история на импорта на банковото извлечение.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за извлеченията чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намира импорта:

Цвят на финансовия документОписание
ЧервенИмпортът на банковото извлечение все още не е потвърден от потребителя.
ЧеренИмпортът на банковото извлечение е потвърден.

Формат на файла според банката, с който се импортира банково извлечение в системата:

БанкаТип файлОсобености
Allianz            XLS
ЕкспресбанкMT940
ДСКMT940
ОББXML и ТXTТXT файлът трябва да е с разделител “|” .
За да се обработи коректно файла, трябва да е натисната отметката “Подробно извлечение“. Ако отметката не е отбелязана, системата ще разчете редовете като банкови такси.
ПроКредитXLS
РайфайзенбанкMT940
Уникредит Булбанк  XML
FIBankMT940
PostBankXML

Важно !

Когато теглите файла от банката и имате повече от една сметка, винаги избирайте конкретна сметка!

Веднъж потвърден импорт на банково извлечение не може да бъде изтрит изцяло!

Ако имате грешка в някой от редовете, единственото, което може да направите е да изтриете, анулирате или редактирате само Банковия дебит/Банковия кредит, тоест само ред от него!

Процедурата е следната:

1. Влизате в банковата си сметка.

2. Намирате Банковия дебит/кредит, който искате да редактирате.

3. Отваряте досието на Банковия дебит/кредит и правите промените чрез редакция/изтриване/анулиране.

4. След това може да го въведете наново, ако е изтрит или анулиран.

Редакция