Издаване Фактури по проформи

Оперативен интерфейс за издаване на фактури по проформи. Може да извършвате следните основни дейности:

  • Издаване на фактури по проформи, по който все още не е издаден окончателен финансов документ;
  • Създаване на проформи;
  • Проследяване на платежния статус на проформите.

Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон за създаване на проформа и бутон за скриване/показване на Филтъра (2).

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо финансовите си документи, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко офиса. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.
ОфисФилтрирате по офис, от който са издадени финансовите документи.Избирате офиса, от който е издаден документа. Ако на потребител не е дадено правото да вижда конкретен офис, то той няма да вижда този офис в менюто.
КлиентФилтрирате по конкретен клиент, към който са издадени финансовите документи.
ВалутаФилтрирате по валута на финансовия документ.

Важно:

За да ви се покажат издадените финансови документи от даден офис, трябва да имате права да виждате офиса! За да издавате финансови документи от даден офис, трябва да имате права да работите с него!

Резултат (3)

Намерените проформи според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). Резултатът винаги е документ, не редове от документи!

В таблицата ще ви появи списък с финансови документи, съдържащ следните колони:

КолонаОписание
Номер на документаПоказва номера на финансовия документ.
ДатаПоказва дата на финансовия документ.
КлиентПоказва контрагента във финансовия документ.
Отваря досие на контрагент.
Филтрира по контрагент.
ВалутаВалута на финансовия документ.
СумаСума на всички редове в проформата без данъци.
ДанъциСума на данъците в документа.
ОбщоСума на документа с данъци.
ПлатеноПоказва за каква част от общата сума на проформата вече е издаден платежен документ.
За плащанеКаква част от общата сума на фактурата остава за плащане.
Отваря интерфейс за издаване на фактура по проформата. Всъщност това е интерфейс за създаване на нов финансов документ, но с вече заредени данни ( клиент, валута, редове и т.н.), взети от проформата.
Отваря досие на проформата.

Освен колоните, съдържащи основна информация за финансовите документи, може да включвате и изключвате чрез чекъри и следните допълнителни колони с подробни данни:

КолонаОписание
ФирмаПоказва от коя фирма е издаден финансовия документ.
ОфисПоказва от кой офис е издаден финансовия документ.
Крайна дата за плащанеПоказва зададената крайна дата за плащане в документа.
Начин на плащанеПоказва начин на плащане на финансовия документ.
Тип данъчна сделкаПоказва избраният тип данъчна сделка на финансовия документ.
ОписаниеПоказва въведеното описание към финансовия документ.
БележкаПоказва въведената бележка към финансовия документ.
Сумирай в BGNДобавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони:
– Сума
– Данъци
– Общо
– За плащане

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за финансовите документи чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:

Цвят на финансовия документОписание
ЧервенПо проформата е направено частично или цялостно плащане, трябва да се издаде окончателен финансов документ по нея.
ЧеренПроформата е активна, по нея все още не е направено никакво плащане.
Редакция