Издаване Фактури по касови бонове

Интерфейс за създаване и фактури по касови бонове. Функционалността се използва за фактуриране на продажби, по които има издадени финансови документи (касов бон) и е направено плащане, в следните примерни случаи:

  • Клиентът пазарува през целия месец и накрая на месеца иска да му издадете фактура на база направените покупки.
  • Клиентът е направил покупка, но в последствие решава, че иска фактура за нея.
  • Клиентът е пазарувал и иска фактура на трето лице за всичките си или част от направените покупки.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса, бутон за Издаване Фактура и Издаване Фактура за трето лице. Синият бутон служи за скриване и показване на Филтъра (2).

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо касовите бонове, да ги намирате по-лесно и бързо, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.
ОфисФилтрирате по офис, от който са издадени касовите бонове. Избирате офиса, от който е издаден документа. Ако на потребител не е дадено правото да вижда конкретен офис, то той няма да вижда този офис в менюто.
Не може да фактурирате касови бонове, издадени от два или повече различни офиса!
КлиентФилтрирате по конкретен клиент, към когото са издадени касовите бонове.Не може да фактурирате касови бонове, издадени на повече от един клиент!
Тип данъчна сделкаФилтрирате по типа на данъчната сделка, заложен във финансовия документ.Избирате Продажби, Продажба без ДДС, Продажби в ЕС, Продажба извън ЕС и т.н. в зависимост от въведените данъчни сделки в системата.
Точен номер касов бонСвободно поле за търсене на конкретен номер касов бон.
Точен номер продажбаСвободно поле за търсене на конкретен номер продажба.

Освен полетата във филтъра, има и два чекбокса „Редове за печат“ и „Игнорирай отстъпките“.

Ако сложите чекър в „Редове за печат“, то в генерираната фактура ще ви се появят редове за принтиране, които излизат на печатната бланка само с описание на артикул, мярка, количество, цена и сума.

Ако сложите чекър в „Игнорирай отстъпките“, то генерираната фактура ще „вземе“ само крайна цена на артикулите в касовите бонове.

Важно:

За да ви се покажат въведените финансови документи от даден офис, трябва да имате права да виждате офиса!

В интерфейса се показват само приходни финансови документи тип „Касов бон“ на избрания клиент, от конкретен офис и с конкретна данъчна сделка!

Резултат (3)

Намерените документи според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). Чрез чекърите пред всеки касов бон избирате кои документи искате да включите във фактурата.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с финансови документи, съдържащ следните колони:

КолонаОписание
ЧекбоксТова е мястото, където посочвате кои касови бонове ще желаете да бъдат включени във фактурата.
Номер на документаПоказва номера на финансовия документ.
ДатаПоказва дата на финансовия документ.
ТипПоказва тип на финансовия документ.
КлиентПоказва контрагента във финансовия документ.
Отваря досие на контрагент.
ВалутаВалута на финансовия документ.
АвансНе е приложимо.
СумаСума на всички редове във фактурата без данъци.
ДанъциСума на данъците в документа.
ОбщоСума на документа с данъци.
За плащанеКолко от общата сума на документа все още не е платена.
Издаване на фактура само за конкретния касов бон.
Отваря досие на финансов документ.

Към Резултата (3) освен колоните, съдържащи основна информация за касовите бонове, може да включвате и изключвате чрез чекъри следните допълнителни колони с подробни данни:

КолонаОписание
ФирмаПоказва в коя фирма е въведен финансовия документ.
ОфисПоказва в кой офис е въведен финансовия документ.
СтатусПлатено/Неплатено
Крайна дата за плащанеПоказва зададената крайна дата за плащане в документа.
Начин на плащанеПоказва начин на плащане на финансовия документ.
Тип данъчна сделкаПоказва избраният тип данъчна сделка на финансовия документ.
ОписаниеПоказва въведеното описание към финансовия документ.
БележкаПоказва въведената бележка към финансовия документ.
Сумирай в BGNДобавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони:
– Сума
– Данъци

Кратко описание стъпка по стъпка на процедурата по издаване на фактури по касови бонове:

1. Влизате в Издаване на фактури по касови бонове, където филтрирате информацията с Филтъра (2) и намирате касовите бонове, от които искате да издадете фактура.

2. Маркирате всички касови бонове, които искате да включите във фактурата, с поставяне на чекър в чекбокса пред всеки документ в Резултата (3).

3. В зависимост от това дали фактурата, която искате да издадете ще е на същия клиент като в касовите бонове или ще е различен, използвате съответно бутон Издаване на фактура или Издаване Фактура за трето лице, намиращи се в Хедъра (1) на интерфейса.

4. И двата бутона ще издадат фактура, като в интерфейса за създаване на нов финансов документ, като:

  • при Издаване на фактура след потвърждение на операцията, системата директно ви показва досието на издадената фактура
  • при Издаване на фактура на трето лице след потвърждение, системата ви задължава да изберете на кой клиент ще бъде издадена фактурата в интерфейс Избиране на трето лице. След като сте го избрали/създали Клиента, потвърждавате и ще се генерира фактурата, чието досие ще видите на екран.

5. След издаване на фактурата, плащанията, които са били към касовите бонове, автоматично се връзват към фактурата. Същото важи и за продажбите.

Редакция