Издаване Протоколи продажби на дребно

Интерфейс за издаване на протоколи за продажби на дребно, който включва списък с финансови документи (касови бонове и кредитни касови бонове). Издадените протоколи влизат в Дневник продажби. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

Хедъра (1) виждате бутон за Издаване на протокол за продажби на дребно. Синият бутон служи за скриване и показване на Филтъра.

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо финансовите си документи, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко офиса. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.
ФирмаФилтрирате по фирма, от който са издадени финансовите документи.
Начин на плащанеФилтрирате по начин на плащане на финансовите документи.
Период групиранеИзбирате по какъв период ще се групират издаваните протоколи.Имате следните опции:
– Дневно
– Седмично
– Месечно
Групирай поИзбирате по какъв начин ще се групират издаваните протоколи.Имате следните опции:
– По магазин
– По офис
– По фирма

Резултат (3)

В таблицата ще ви появи списък с финансови документи, съдържащ следните колони:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на финансовия документ- касов бон или кредитен касов бон.
Номер на документаПоказва номера на финансовия документ.
ДатаПоказва дата на финансовия документ.
КлиентПоказва контрагента във финансовия документ.
ОфисПоказва от кой офис е издаден финансовия документ.
Начин на плащанеПоказва начин на плащане на финансовия документ.
ВалутаВалута на финансовия документ.
АвансНе е приложимо.
СумаСума на всички редове в документа без данъци.
ДанъциСума на данъците в документа.
ОбщоСума на документа с данъци.
Отваря досие на финансов документ.

След като сте намерили необходимите ви документи в Резултата (3), натискате бутона за нов протокол по продажби на дребно в Хедъра (1), за да създадете нов Протокол.  

Как се работи с интерфейса с няколко примера:

– Ако сте задали във филтъра Период за 6 месеца назад, в Резултатът ще ви се покажат касовите бонове за този период. Ако имате по 10 продажби всеки месец от 1 магазин и изберете Период групиране „Месечно“ и „По фирма“, то с натискане на бутона в Хедъра за издаване на протокол, ще ви се генерират 6 Протокола ( по един за всеки месец).

– Ако сте задали във филтъра Период за 6 месеца назад, в Резултатът ще ви се покажат касовите бонове за този период. Ако имате по 10 продажби всеки месец от 2 магазина и изберете Период групиране „Месечно“ и „По магазин“, то с натискане на бутона в Хедъра за издаване на протокол, ще ви се генерират 12 Протокола ( по един за всеки месец и за всеки магазин).

– Ако сте задали във филтъра Период за 1 месец назад (с 30 дни), в Резултатът ще ви се покажат касовите бонове за този период. Ако имате по 10 продажби всеки ден от 1 магазин и изберете Период групиране „Дневно“ и „По магазин“, то с натискане на бутона в Хедъра за издаване на протокол, ще ви се генерират 30 Протокола ( по един за всеки ден).

Протоколите групират касовите бонове, освен по избрания начин във филтъра, и по валута и данъчна сделка. Тоест, ако сте задали във филтъра Период за 2 месеца назад, в Резултатът ще ви се покажат касовите бонове за този период. Имате по 10 продажби в първия месец от един магазин, като 5 от тях са в евро. Имате по 10 продажби във втория месец от един магазин, като 5 от тях са с различна данъчна сделка. Ако изберете Период групиране „Месечно“ и „По фирма“, то с натискане на бутона в Хедъра за издаване на протокол, ще ви се генерират 4 Протокола:

– 1 Протокол за продажби в лева от месец първи;

– 1 Протокол за продажби във валута от месец първи;

– 1 Протокол за продажби в лева от месец втори;

– 1 Протокол за продажби в лева от месец втори с различна данъчна сделка.

Издаването на Протоколи продажби на дребно не анулира и не изтрива касовите бонове, които са включени. Протоколът се закача като свързана операция към продажбата и касовия бон. А в досието на самия протокол може да видите кои касови бонове включва.

Списък с вече издадените протоколи може да откриете в с Протоколи Продажби на дребно.

Редакция