Оперативна дейност Финанси

Оперативна дейност Финанси

Те съдържат първични и вторични документи. Първичните са т.нар. официални финансови документи, които се делят на: фактура, кредитно известие и дебитно известие. Кредитното известие намалява сумата по дадена фактура. Дебитното известие от своя страна увеличава сумата по нея.

Редакция