Управление на категория COST център

Добавяте COST центрове към съответната категория.

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Редакция – редактирате COST център;
  • Изтриване – изтривате COST център.
Редакция