COST центрове

Интерфейс за управление на финансовите COST центрове. COST центровете (центрове на разходи) в PRIM служат за аналитични справки за разходите на фирмата.

На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2). В Хедъра виждате бутона Добавяне категория, с който добавяте нова категория COST център. 

Списъкът се състои от вече създадените в системата категории COST центрове.

КолонаОписание
КодКод на COST център
ИмеИме на COST център
СистеменДа/Не (може да е системен или стандартен)
ПакетПакет на COST център

Може да извършвате следните действия по списъка:

  • Повече информация – управление (добавяне, редакция, изтриване) на отделните COST центърове в категорията;
  • Редактиране – редактирате категорията COST центърове;
  • Изтриване – изтривате категорията COST центрове.
Редакция