Създаване / редакция финансова категория

Този интерфейс ви позволява да създадете приход/разход.

За да създадете финансова категория, трябва да въведете:

  • Име на категорията;
  • Подтип на – падащото меню показва къде се намира новата категория в дървото от категории.
  • Чек бокса  “Неоперативен пиход/разход” – сумите, които се натрупват в тази категория няма да се появяват в справките приходи или разходи. Понякога това е полезно, например при категория Аванс, която реално не е нито приход, нито разход (категорията е разчет).
  • Секцията „Разпределяне на разходите” указва по какви признаци дадените разходи ще могат да се разпределят в последствие.
  • За интеграция: Използва се за интеграции, ако се налага синхронизация с външно счетоводство.

За приходите настройването на перата не е толкова важно, защото съществува справка продажби в системата, която е изключително гъвкава и детайлна и е базирана на вашата номенклатурна база, групите стоки, брандовете, търговци, офиси, PoS-ове и т.н. Когато ни се налага да правим анализ на приходите, почти винаги се използва Справка продажби.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потврди.

Редакция