Права по сметки

Правата за работа с финансовите сметки са: “Да вижда” операциите по сметката; да може да “създава местене” на средства от и към въпросната сметка и да е “МОЛ” на сметката.

Ако е избрана опцията Материално Отговорно Лице на сметката, това прави другите две опции автоматично избрани по очевидни причини. За съвместимост има и чек боксове “отгоре”, които правят съответната опция валидна за всички, нещо, което не препоръчваме по принцип, но е налично поради унифициране на интерфейсите в системата.

Редакция