Сметки

Този интерфейс служи за създаване и конфигуриране на сметки. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра виждате бутона Добавяне, с който добавяте сметка.

Списъкът се състои от различните сметки.

КолонаОписание
ТипТип сметка (каса/банкова сметка/виртуална сметка)
ВалутаВалута на сметката (може да е многовалутна)
Сметка Име на сметката
БанкаКъм коя банка се начислява
IBAN
ФирмаКъм коя фирма се отнася
Номерация префиксНомерация префикс на сметката
Начален номерНачалния номер на сметката
МОЛ сметкаЛицата, отговорни за сметката
СтатусАктивна/Архивирана

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Настройки на права – настройвате правата;
  • Редакция – редактирате сметката
  • Активиране/Архивиране – активирате/архивирате сметката;
  • Изтриване – изтривате сметката.
Редакция