Добавяне / редакция на тип данък

Задължително трябва да попълните:

  • Код – код на типа данък;
  • Име – име на типа данък;
  • Начин на изчисляване – Процент / Сума.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция