Добавяне / редакция на данъчна сделка

Този интерфейс ви позволява да създадете/редактирате данъчна сделка.

Задължително трябва да попълните:

  • Код
  • Име
  • Счетоводно име

От секциите вдясно избирате включени и изключени данъци към сделката.

Може да изберете Продажби и Поръчки. Тогава задължително трябва да попълните Колона за основа (продажби/поръчки) и Колона за данъци (продажби/поръчки).

Може да изберете дали данъчната сделка е по подразбиране и дали е счетоводна. 

В случай че решите да включите в справка VIES, задължително трябва да попълните Колона за основа и Колона за данъци.

В случай че решите да се изисква протокол, задължително трябва да изберете Данъчна система за начисление. 

Може да изберете конкретна фирма да използва данъчната сделка. 

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция