Данъци и такси

Възможността за настройка на различни данъци и такси е част от стратегията ни да направим продукт, който да е използваем в различните държави. Това от една страна е полезно за компаниите, които не са български и им трябват настроени специфични локални данъци. От друга страна, подобно параметризиране е изключително полезно и за много български бизнеси, които работят на множество пазари, особено в случаите, в които продават на крайни клиенти и им се налага да регистрират ДДС номера с различни ставки в различните държави. Ако вашият случай не е такъв, може да пропуснете тази секция. Постарали сме се да настроим системата за основните данъчни сделки, които се използват в страната.

Данъчни сделки

В този таб се настройват самите приложими сделки, в които използваме настроените данъци – например Внос 0% ДДС, Облагаеми доставки с 9% ДДС, Вътрешнообщностни доставки и т.н.

КолонаОписание
КодКод на сделката
ИмеИме на сделката
Счетоводно имеСчетоводно име на сделката
Продажби/поръчки
Протокол за самоначисление
По подразбиране
Счетоводна
Колона (приход)
Колона данъци (приход)
Колона данъци (разход)
Колона данъци (разход)
VIES
VIES колона основа
VIES колона данъци
Включени данъци
Изключени днъци

Типове данъци

В този таб се настройват различни по тип данъци – например ДДС, акциз, state tax и т.н.

КолонаОписание
КодКод на данъка
ИмеИме на данъка
СтатусСтатус на данъка

Данъци

В този таб се настройват отделните инстанции на всеки тип данък – например ДДС 9%, ДДС 20%, ДДС 23%, Акциз 5% и т.н.

КолонаОписание
КодКод на данъка
ТипДДС/Аскиз/VAT1
ИмеКод на данъка
Текуща стойностТекуща стойност на данъка

Можете да извършвате следните действия по списъците:

  • Настройки на правата – настрпйвате правата на контрагентите (само за данъчни сделки);
  • Редакция – редактирате данък;
  • Изтриване – изтривате данък;
  • Активиране/Архивиране – активирате/архивирате (само за типове данъци).

За България в настройката на данъчната сделка сме указали и допълнителна информация, която в последствие се използва за генериране на дневници на покупки и продажби. Това е важно за системите, при които се използва и счетоводният модул. За останалите е без значение.

Ако искате да добавите нови данъчни сделки, особено ако използвате и счетоводния модул, е добре да се консултирате с нас за правилните настройки.

Правата при данъчните сделки са създадени с една единствена цел – да ограничи кой до кои сделки има достъп. Това прави ежедневната работа на служителите по-лесна, като те не е задължително да виждат пълния списък с възможни сделки, а само тези, които използват.

Редакция