Дебитиране на финансов документ

Дебитното известие увеличава дължимата сума по даден приходен/разходен финансов документ.

Интерфейсът за дебитиране на финансови документи се състои от Филтър (1), Допълнителни настройки (2) и Списък (3):

Филтър (1)

Чрез Филтрите (1) управлявате резултатите в Списъка (3):

Поле/чекърОписание
От дата
До дата
Филтрирате на база дата на финансови документи.
ОфисФилтрирате на база офис, в който са въведени или офис, от който са издадени финансовите документи.

Допълнителни настройки (2)

В Допълнителни настройки (2) има възможност да отбележите, че ще дебитирате количество с поставяне на чекър в „Стоково дебитно“.

Как работи?

Пример: Искате да дебитирате стоково една фактура с два реда. В единия ред имате 1 брой от артикул X на цена 10 лв, а на другия ред имате 2 бр. от артикул Y на обща цена 20лв.

Слагате чекър на стоково дебитно, избирате кои редове ще дебитирате. Да речем, че ще увеличите количеството в реда с артикул X с 10 броя- системата ще изчисли дебит 10 броя на цена 100 лв ( 10 бр. по 10лв, колкото струва 1 бр.). В реда с артикули Y ще увеличите бройките с 20 – системата ще изчисли 20 бр. по 10лв -> 200 лв. Така, след като потвърдите редовете и те се добавят в Дебитното известие, сумата му ще бъде 300 лв.

Системата дава възможност да приложите и масово дебитиране на всички финансови документи, издадени/ въведени в даден период, в даден офис и данъчна сделка. Има два начина да направите това:

  • чрез процент
  • чрез сума

След като решите какъв процент/ сума, и изберете с поставяне на тикчета в редовете с финансовите документи, трябва да натиснете бутона в дясно на Масово прилагане (2). Това автоматично ще изчисли процента от всеки ред на финансов документ.

Как работи?

Пример: Искате да дебитирате една фактура с два реда. В единия ред имате 1 брой от артикул X на цена 10 лв, а на другия ред имате 2 бр. от артикул Y на обща цена 20лв.

Ако приложите масов процент 50 % и на двата реда, то в реда с артикул X системата ще изчисли дебит 5лв, а в реда с артикули Y- 10 лв. Така, общата сума на дебитното известие ще стане 15лв.

Аналогично, ако имате същия случай, но искате да приложите масово прилагане на дебит чрез сума, в полето за сума трябва да напишете 15. Тогава системата автоматично ще изчисли процента и ще го приложи върху избраните редове.

Двете полета за процент и сума са свързани и щом пишете в едното, другото се изчислява автоматично.

Списък (3)

Списъкът показва редове от фактури със следните колони:

КолонаОписание
Номер на документаНомер на приходна/разходна фактура
ДатаДата на приходна/разходна фактура
Инфо бутонОтваря досие на финансов документ
ТипТип финансов документ- винаги е фактура
КодКод на артикула/услугата от фактурата
ИмеИме на артикула/услугата
Инфо бутонОтваря досие на артикул/услуга
ОписаниеОписание на артикула/услугата/категорията
ВалутаВалута на фактурата
МяркаМярка
КоличествоФактурирано количество
ЦенаЕдинична цена без данъци
СумаОбща сума = единична цена*количество
Общо с данъциОбща сума с данъци
За плащанеКолко от общата сума все още не е платена
ДебитСума на дебита без данъци. Полето/полетата се „отключват“ за писане, когато изберете чрез поставяне на чекър ред/редове за дебитиране.
Дебит с данъциСума на дебита с данъци. Полето/полетата се „отключват“ за писане, когато изберете чрез поставяне на чекър ред/редове за дебитиране.

За да добавите реда към дебитното известие, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция