Добавяне на редове от операции за Кредитиране

Интерфейсът се състои от Филтър (1) и Списък (2):

Филтърът (1) се състои от следните компоненти, с които управлявате Списъка (2):

Филтър Описание
От дата
До дата
Филтрирате на базата на това каква е датата на издаване на финансовия документ, който искате да кредитирате.
Търговец Филтрирате на базата на посочен Търговец във финансовия документ.
Търсене Артикул Свободно търсене на артикул по код или име.
Разширен филтър Добавя допълнителни филтри по:
– Категории
– Бранд
– Характеристики

Ключово за фукнционалността е управлението на начина за показване на резултат – по артикули или по операции във Филтъра (1). В зависимост от избраното, Списъкът (2) ще ви покаже различен резултат:

Списък по артикули (2)

Системата ви показва Списък (2) с всички артикули, които имат издаден финансов документ от/към Контрагента:

Колона Описание
Код Код на артикула
Име Име на артикула
Мярка Мярка на артикула
Количество Количество на артикула
Сума Сумата с ДДС от всички издадени финансови документи на контрагента, включващи артикула

След като сте избрали артикул, който ще сторнирате ценово или стоково, трябва да изберете от кой конкретен документ ще кредитирате. За целта, трябва да натиснете на стрелката в края на реда, която ще ви пренасочи в интерфейса за избирането му.

За всеки вид кредитиране интерфейсът съдържа списък с финансови документи със следните колони:

Колона Описание
Номер на документа Номер на финансовия документ, с който сте фактурирали
Дата Дата на финансовия документ
Код Код на артикула
Име Име на артикула
Описание Описание на артикула
Mярка Мярка на артикула във финансовия документ
Количество Оригиналното количество в издадения финансов документ – например имете продадени 5 бр лаптопа, тук ще пише 5.
Сторно количество Показва какво е максималното количество, което може да кредитирате.
При ценово кредитиране винаги е 1, например – имате фактурирани 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Количеството винаги ще е 1, защото ще добавите само един ред в кредитното с някаква стойност.

При стоково кредитиране сторно количеството ще е равно на фактурираното количество, например имате фактурирани 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Ако искате да кредитирате 2 бр. от 5-те, то в реда на кредитното ще трябва да добавите един ред с 2бр. латопи на обща стойност 4 000лв.
Сума Сума на финансовите документи
Сторно сума Показва каква е максималната сума, която може да кредитирате.

Избирате от кой финансов документ или документи ще кредитирате чрез поставяне на чекъри в Списъка, след което добавяте реда с бутон Потвърди. Когато сте приключили с добавянето, затваряте интерфейса за Избиране на артикули/операции и в Кредитния финансов документ посочвате колко броя ще кредитирате в колона Сторно количество (за стоково кредитно) или каква цена ще кредитирате в колона Сторно сума (за ценово кредитно). 

Списък по операции (3)

Изгледът по операции е същият като втората стъпка в изгледа по артикули. С него се работи по същия начин и съдържа следните колони:

Колона Описание
Номер на документа Номер на финансовия документ, с който сте фактурирали
Дата Дата на финансовия документ
Код Код на артикула
Име Име на артикула
Описание Описание на артикула
Mярка Мярка на артикула във финансовия документ
Количество Оригиналното количество в издадения финансов документ – например имете продадени 5 бр лаптопа, тук ще пише 5.
Сторно количество Показва какво е максималното количество, което може да кредитирате.
При ценово кредитиране винаги е 1, например – имате фактурирани 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Количеството винаги ще е 1, защото ще добавите само един ред в кредитното с някаква стойност.

При стоково кредитиране сторно количеството ще е равно на фактурираното количество, например имате фактурирани 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Ако искате да кредитирате 2 бр. от 5-те, то в реда на кредитното ще трябва да добавите един ред с 2бр. латопи на обща стойност 4 000лв.
Сума Сума на финансовите документи
Сторно сума Показва каква е максималната сума, която може да кредитирате.

От списъка чрез поставяне на чекъри избирате кой финансов документ или документи ще кредитирате, след което добавяте реда бутон Потвърди. Ако сте приключили с добавянето, затваряте интерфейса за Избиране на артикули/операции и в Кредитния финансов документ посочвате колко броя ще кредитирате в колона Сторно количество (за стоково кредитно) или каква цена ще кредитирате в колона Сторно сума (за ценово кредитно).

Обърнете внимание, че редовете, фактурирани само с финансова категория, тоест не са за конкретни артикули/услуги, се показват по списъците, само когато кредитирането е ценово!

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция