Добавяне на ред в кредитен финансов документ

Интерфейсът се състои от Данни за реда (1), Сума (2) и Финансови данни (3):

Данни за реда (1)

В секция Данни за реда (1) трябва да попълните количеството и сумата в следните полета:

ПолеОписание
КоличествоКакво количество кредитирате
МяркаВ каква мярка е количеството, което кредитирате
Брой цифри за количествоКолко цифри за количеството ще се показват след десетичната запетая
Цена без данъциЕдинична цена без данъци
Цена с данъциЕдинична цена с данъци

Сума (2)

Системата автоматично калкулира количество, цени, данъци, въведени в Данни на реда (1) и ви показва общата сума с данъци за цялото количество.

Финансови данни (3)

олеОписание
Данъчна ставка
Избирате каква е данъчната ставка на въвеждания ред. Според ставката се определя стойността на ДДС и тя се начислява автоматично в полето Сума (2).
КатегорияИзбирате финансова категория от списъка с категории.
ОписаниеПолето за свободно писане.

За да добавите реда към кредитния финансов документ, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция