Нов кредитен финансов документ

Кредитното известие е вид официален финансов документ (първичен финансов документ) и функцията му се изразява в това да намалява цялата или част от сумата или количеството по съответната фактура.

Интерфейсът за създаване на кредитен финансов документ е приложим за:

  • Кредитно известие
  • Кредитно известие за разход
  • Кредитен касов бон
  • Кредитна разписка
  • Кредитна разписка за разход

Важно е, когато искате да кретиритате финансов документ, да се съобразите с типа му:

  • за кредитиране на Приходна/ Разходна Фактура се използва Кредитно известие/ Кредитно известие за разход
  • за кредитиране на Приходна/Разходна разписка се изпозлва Кредитна разписка/Кредитна разписка за разход
  • за кредитиране на Касов бон се използва Кредитен касов бон

Освен това, при регистрирането му, трябва да изберете същите Контрагент, Офис, от който е издаден или е въведен финансовия документ, данъчна сделка и валута, каквито са посочени във финансовия документ, който искате да кредитирате.

Екранът е разделен на няколко части: Хедър (1), Контрагент (2), Фирмени данни (3), Финансови настройки (4), Данни за документа (5), Редове (6) и Основание и Бележка (7):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на кредитния финансов документ, който създавате, както и два бутона за Потвърждаване и Отказване на документа.

Контрагент (2)

В секцията Контрагент (2) можете да изберете вече съществуващ контрагент (Търсене) или да добавите нов (Създаване). Можете да видите информацията на клиента, за който кредитирате. Задължително е да изберете същия контрагент, към който или от който е издаден финансовия документ, който искате да кредитиртате.

Фирмени данни (3)

След това избирате попълвате Фирмените данни (3):

ПолеОписание
ФирмаФирма, която издава финансовия документ. Избира се от падащо меню.
ОфисОфис, от който се издава финансовия документ. Избира се от падащо меню, което показва само офисите, с които потребителят има право да работи.
СлужителСлужител, който издава финансовия документ
Стоково кредитноСлагате чекър, ако кредитният документ ще е стоков и ще намалявате не само цената, но и количеството на артикулите. В Редовете (6) ще се появи още една колона с поле за писане на количество – Сторно търговско количество.
Ако не сложите чекър, кредитният документ ще е ценово кредитно, което намаля или премахва само цената, но не и броя артикули.

Финансови настройки (4)

След това попълвате Финансовите настройки (4) на документа:

Поле/ЧекърОписание
Данъчна сделкаИзбирате от падащо меню от предварително настроените Данъчни сделки.
Начин на плащанеИзбирате от падащо меню от предварително настроените Начини за плащане.
Причина за сторно документаИзбирате причина за сторно документа от следните:
– Операторска грешка
– Връщане/Замяна
– Намаление

Данни за документа (5)

Данни за документа (5) включват следните параметри:

Поле/ЧекърОписание
Номер на документаНомерът на документа се генерира автоматично според зададените правила за номерация. Когато фактурата е запазена, датата и часът също се запазват, и всички документи, които се генерират автоматично, взимат тези дата и час. Номерът при въвеждането на разходни документи винаги е ръчен.
Ръчен номерСлагане на отметка в полето премахва автоматично генерирания номер на приходния документ и прави полето за Номер свободно за писане. Потребителят решава с какъв номер ще бъде документа. Номерът се въвежда ръчно в следните случаи: винаги при разходни финансови документи във всеки документ при слагане на отметка „ръчен номер“
Дата на документаДата на издаване на документа. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя.
Данъчно събитиеДата на данъчно събитие. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя.
ВалутаВалутата на документа се избира от списъка с вече въведените валути.

Редове (6)

В секция Редове (6) се визуализират кредитираните артикули/услуги/категории, като добавянето става чрез двата бутона под редовете. Начините за добавяне са описание в следните страници::

Имайте предвид, че определянето на сторно количството ( за стоково кредитиране) и сторно сумите (за ценово кредитиране) се случва след като бъдат добавени редовете по следния начин:

За ценово кредитиране

След като сте добавили редовете сте махнали чекъра за стоково кредитно във Фирмените данни (3), единственото поле, в което може да пишете е в колона Сторно сума:

Тук посочвате сумата, която искате да кредитирате.

Обърнете внимание, че редовете, фактурирани само с финансова категория, тоест не са за конкретни артикули/услуги, се показват по списъците за добавяне, само когато кредитирането е ценово!

За стоково кредитиране

След като сте добавили редовете сте сложили чекъра за стоково кредитно във Фирмените данни (3), единственото поле, в което може да пишете е в колона Сторно търговско количество:

Тук посочвате бройките, които искате да кредитирате, а сумата се изчислява автоматично.

Основание и Бележка (7)

В полето Основание (8) се попълва в свободен текст основанието за сделката. Основанието се визуализира на печатната бланка на кредитния финансов документ.

В Бележка (8) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка на кредитния финансов документ, а е по-скоро за вътрешно ползване.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция