Добавяне / редакция на ред от митническа декларация

Интерфейсът за въвеждане на ред в Митническа декларация се състои от: Данни за реда (1), Описание (2) и Бутони (3):

Данни за реда (1)

В Данни за реда (1) трябва да попълните следните данни:

ПолеОписание
ТаксаВъвеждате стойността на такса Мито.
ОсноваВъвеждате стойността на стоката, върху която са начислени таксите и данъците.
ДанъкВъвеждате стойността на ДДС.
Общо с данъциПресмята автоматично въведените данни в от полета Такса и Данък. Общо с данъци= Такса + Данък

Описание (2)

В секция Описание (2) трябва да изберете:

ПолеОписание
Данъчна ставкаИзбирате данъчна ставка, в зависимост от продукта или услугата, които са обект на сделката.
КатегорияИзбирате разходна категория, към която ще се отнесат направените разходи.
ОписаниеПопълвате описание в свободен текст. По подразбиране се зарежда името на избраната разходна категория.

Бутони (3)

С бутон Потвърди добавяте въведените данни за реда в Митническата декларация.

С бутон Затвори не запазвате въведените данни и не добавяте ред.

Редакция