Досие на финансов документ

Този интерфейс ви показва повече информация за финансовия документ, който е бил издаден. Екранът е разделен на няколко части: Метаданни (1), Редове (2), Описание и Описание за вътрешно ползване (3), Сума (4) и Свързани операции и История (5).

Метданните (1) ви показват условията, статуса на документа, дата на създаване, кой е издал документа, дали е приключен и т.н.

Допълнителни колони към таблицата с Редове (2):

Опция Описание
Отстъпка Показва пет колони – Цена преди отстъпка, Единична отстъпка, Сума преди отстъпка, Отстъпка по реда, Единична отстъпка,
Крайна цена Цена с данъци
Данъци Показва данъка на база цената

Бутонът на края на реда ви позволява да видите повече информация за самия ред и да премахнете свързани документи, ако е необходимо.

В секция Описание и Описание за вътрешно ползване (4) можете да видите коментара за документа (ако има такъв)


Секция Сума (5) ви показва цялата сума по документа.

Табовете Свързани операции и История (6) ви показват:

Таб Описание
Свързани операцииСписък с различните свързани операции
ИсторияИсторията на документа – дали е бил редактиран, анулиран и т.н.

Бутоните най-отдолу служат за:

Бутон Описание
Принтиране Принтирате досието
Email Можете да изпратите email на клиента.
Плащане Показва ви списък с фактурите на клиента
Редакция
Редактиране – редактирате досието
Анулиране – анулирате досието
Изтриване – изтривате досието (освен ако няма неприключени операции)
Затвори Затваряте досието
Редакция