Нов Протокол за прихващане

Интерфейс за издаване на протоколи за прихващане. Състои се от Хедър (1), Контрагент (2), Данни за документа (3), Основание и Бележка (4), Суми за прихващане (5), Допълнителни чекъри (6), Приходни документи (7) и Разходни документи (8):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на документа, който създавате и два бутона за Потвърждаване и Отказване на Протокола за прихващане.

Контрагент (2)

В секцията Контрагент (2) може да изберете вече съществуващ контрагент, да го редактирате и да достъпите досието му.

Важно! Контрагентът трябва да бъде Тип „Клиент“ и Тип „Доставчик“, а и към двата му типа трябва са регистрирани финансови документи (приходни/разходни). По финансовите документи не трябва да има въведени плащания или плащанията да не покриват цялата им сума, за да могат да бъдат прихванати.

Данни за документа (3)

В Данни за документа (3) трябва да изберете собствена фирма, откъдето са издадени Приходните и където са регистрирани Разходните документи.

Трябва да въведете Номер на документа в полето, което е свободно за писане, както и да изберете Дата на документа. По подразбиране се зарежда текуща дата, но може да се промени от потребителя.

Основание и Бележка (4)

В полето Основание (4) се попълва в свободен текст основанието за сделката. Основанието се визуализира на печатната бланка на документа.

В Бележка (4) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.

Суми за прихващане (5)

Полетата Суми за прихващане (5) ви показват сбора от сумите в полета Разпределени по маркираните приходни и разходни документи.

ПолеОписание
Общо приходиСборът на всички суми от колона Разпределени на маркираните Приходни документи (7)
Общо разходиСборът на всички суми от колона Разпределени на маркираните Разходни документи (8)
РазликаРазликата между сумите от Приходните и Разходните документи.
Разликата винаги трябва да е 0.00!!!
Ако разликата е по-голяма, системата няма да ви допусне да запазите Протокола.

Важно!

Най-важното в създаването на Протокол за прихващане е сумата на избраните приходни документи да е РАВНА на сумите от избраните разходни документи! Системата няма да ви допусне да запазите Протокола (бутон Потвърди в Хедъра (1) няма да бъде активен), ако сумите не са абсолютно еднакви.

Допълнителни чекъри (6)

Към редовете на Приходните (7) и на Разходните (8) документи, освен колоните, съдържащи основна информация, може да включвате и изключвате чрез чекъри и следните допълнителни колони с подробни данни:

КолонаОписание
ТипТип на финансовия документ.
ЦенаДобавя колони Сума и Данъци.
АвансПоказва дали избрания ред е авансов финансов документ.
Валутен курсПоказва валутния курс, с който е бил въведен финансовия документ.

Приходни документи (7)

От лявата страна на интерфейса ви се визуализират всички частично или напълно неплатени Приходни документи (7) на контрагента, който сте избрали. Таблицата с Приходни документи съдържа следните данни:

Колона/ЧекърОписание
Поле за маркиранеПосочвате чрез поставяне на тикче кой приходен документ искате да включите в Протокола за прихващане.
НомерНомер на финансовия документ
Инфо бутонОтваря досие на финансовия документ
ДатаДата на финансовия документ
ВалутаВалута на финансовия документ
ВсичкоЦялата сума на финансовия документ
За плащанеКаква сума е останала за плащане по финансовия документ.
РазпределениВ това поле посочвате каква част от сумата за плащане искате да разпределите по Протокола. След като редът е избран чрез полето за маркиране, това поле става свободно за писане. Първоначално ви се зарежда цялата сума, останала за плащане, но тя може да бъде променена.

Разходни документи (8)

От дясната страна на интерфейса ви се визуализират всички частично или напълно неплатени Разходни документи (8) на контрагента, който сте избрали. Таблицата с Разходни документи съдържа следните данни:

Колона/ЧекърОписание
Поле за маркиранеПосочвате чрез поставяне на тикче кой разходен документ искате да включите в Протокола за прихващане.
НомерНомер на финансовия документ
Инфо бутонДосие на финансовия документ
ДатаДата на финансовия документ
ВалутаВалута на финансовия документ
ВсичкоЦялата сума на финансовия документ с включени данъци
За плащанеКаква сума е останала за плащане по финансовия документ.
РазпределениВ това поле посочвате каква част от сумата за плащане искате да разпределите по Протокола. След като редът е избран чрез полето за маркиране, това поле става свободно за писане. Първоначално ви се зарежда цялата сума, останала за плащане, но тя може да бъде променена.

Маркирането на желаните документи за Протокола за изпълнение включва сумите, вписани като Разпределени по редовете им и автоматично ги добавя към Суми за прихващане (5).

За да запазите промените и да създадете Протокола за прихващане, трябва да натиснете бутона Потвърди в Хедъра (1) . Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Откажи в Хедъра (1).

Редакция