Досие на платежен документ

Досието на продажба ви показва информацията за плащането, което е било издадено. Екранът е разделен на няколко части: Метадата (1), Сума (2), Описание (3), Стойности (4) и Свързани операции (5).

Метаданните (1) ви показват условията и статуса на документа – информация за контрагента, фирма, дата, валута, кой е издал документа, дали е приключен или не и т.н.

Секция Сума (2) ви показва сумаата и валутата на плащането.

В секция Описание и Описание за вътрешно ползване (3) ще видите допълнителна информация за плащането (ако е въведена)

Секция Стойности (4) показва цялата сума, каква част е разпределена и каква част още не е.

Секция Свързани операции (5) ви показва различните транзакции към плащането.

Бутоните на дъното служат за:

Бутон Описание
Принтирай Принтирате досието
Редактирай
Редактиране – редактирате досието
Анулиране – анулирате досието
Изтриване – изтривате досието (освен ако няма неприключени операции)
Затвори Затваряте досието
Редакция