Досие на Протокол за прихващане

Досието на продажба ви показва информацията за плащането, което е било издадено. Екранът е разделен на няколко части: Метадата (1), Сума (2), Описание (3), Стойности (4) и Свързани операции (5).

Метаданните (1) ви показват условията и статуса на документа – информация за контрагента, фирма, дата, валута, кой е издал документа, дали е приключен или не и т.н.

Секция Сума (2) ви показва сумаата и валутата на плащането.

В секция Описание и Описание за вътрешно ползване (3) ще видите допълнителна информация за плащането (ако е въведена)

Секция Стойности (4) показва цялата сума, каква част е разпределена и каква част още не е.

Секция Свързани операции (5) ви показва различните транзакции към плащането.

Бутоните на дъното служат за:

Бутон Описание
Принтирай Принтирате досието
Редактирай
Редактиране – редактирате досието
Анулиране – анулирате досието
Изтриване – изтривате досието (освен ако няма неприключени операции)
Затвори Затваряте досието

ДОСИЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ПРИХВАЩАНЕ:

Метаданните (1) ви показват условията и статуса на документа – информация за контрагента, фирма, дата, валута и т.н.

Секция Приходни документи (2) ви показва приходните документи, закачени за протокола (като например фактури). Те са подредени в таблица със следните колони:

КолонаОписание
ТипТипа на документа (фактура, кредитно известие и т.н.)
НомерНомер на документа
ДатаДата на документа
ВалутаВалута на документа
СумаСума без данъци
ДанъциДанъка, който плащате, на база сумата
ОбщоЦумата с данъци
РазпределиКаква част от документа сме решили да разпределим
Разпредели в BGNКаква част от документа сме решили да разпределим (във валутата по подразбиране)

Секция Разходни документи (2) ви показва разходните документи, закачени за протокола (като например фактури). Те са подредени в таблица със следните колони:

КолонаОписание
ТипТипа на документа (фактура, кредитно известие и т.н.)
НомерНомер на документа
ДатаДата на документа
ВалутаВалута на документа
СумаСума без данъци
ДанъциДанъка, който плащате, на база сумата
ОбщоЦумата с данъци
РазпределиКаква част от документа сме решили да разпределим
Разпредели в BGNКаква част от документа сме решили да разпределим (във валутата по подразбиране)

Над двете таблици има и бутони за уголемяване на таблицата и Експорт в XLS.

В секция Валута и Сума (4) ще намерите обща информация за валутата и сумата на протокола. В секция Описание и Описание за вътрешно ползване (5) ще видите допълнителна информация за протокола (ако е въведена).

В секция Прикачени файлове и История (6) може да видите прикачени файлове като картинки. Имате колони с допълителна информация за файловете като: Име, Размер, Дата на качване, Дата на последна промяна, Качен от. В таба История можете да видите информация за историята на протокола, групирана в таблица:

КолонаОписание
ДатаДата на издаване
СъбитиеЗа какво е бил издаден документа
ДатаДата на документа
ДокументПоказва колко документа има в протокола
ВалутаВалутата на протокола
СумаПоказва цялата сума на протокола
ДоЗа кого е бил създаден документа
ОтОт кого е бил създаден документа
АвторКой е издал документа

Бутоните най-отдолу служдат за:

БутонОписание
ПринтирайМожете да принтирате всеки един от свързаните документи към протокола
АнулиранеАнулурате протокола
ИзтриванеИзтривате протокола
ЗатварянеЗатваряте протокола
Редакция