Финанси

В Модул Финанси се регистрират всички необходими видове финансови документи, плащания и движения при пълно покритие на номенклатурната уредба и изискванията на българското законодателство. Модулът акумулира нужните финансови справки и отчети, събира и управлява цялата финансова информация в реално време от останалите части на системата.

Финансови документи

 • Фактура
 • Проформа
 • Касов бон
 • Разписка
 • Частично и пълно фактуриране
 • Дебитно известие
 • Кредитно известие
 • Митническа декларация
 • Фактури по проформи
 • Фактури по касови бонове
 • Протоколи за прихващане
 • Протоколи продажби на дребно
 • Междуфирмени протоколи
 • Разпределяне на разходи по COST центрове

Справки Финанси

 • Приходи
 • Разходи
 • Вземания, просрочени вземания
 • Задължения, просрочени задължения
 • Ликвидност / паричен поток
 • Очакван паричен поток
 • Отчет Приходи / Разходи
 • Приходи и разходи по “Финансови пера”
 • Налични аванси
 • Налични депозити
 • Вземания по търговци
 • Разходи по COST центрове
 • Аванси
 • Депозити
 • Конфигурирани фискални устройства
 • История фискални устройства
 • История по контрагент

Банкови сметки и каси

 • Банкови сметки
 • Каси
 • Виртуални сметки
 • Валути
 • Автоматично обновяване на валутните курсове за деня от БНБ
 • Многовалутни каси
 • Ниво на достъп до сметки

Плащания

 • Приходен касов ордер
 • Разходен касов ордер
 • Плащане по банков път- дебит
 • Плащане по банков път- кредит
 • Импорт на банкови извлечения
 • Връщане на пари
 • Частично плащане
 • Местене на пари между каси и банкови сметки
 • Протоколи за прихващане на депозит
 • Плащане в различна валута от валутата на финансовия документ

За да бъде отразена всяка финансова ситуация, която се случва реално в компанията, Модул Финанси позволява и допълнителна настройка на следните финансови елементи:

 • Данъци
 • Приходни и разходни категории
 • Начини на плащане
 • Валути
 • COST центрове
 • Контрол на достъпа и управление на правата
 • Възможност за управление на различни нива на достъп до всяка сметка
 • Възможност за контрол кой какви видове документи може да вижда, да създава, да редактира, да анулира и да трие
 • История кой, какво, кога е направил
 • Дефиниране на различни бланки на един документ
 • Многоезични бланки
Редакция