Серийни номера

Справка със серийни номера на артикули. Показва всички известни Серийни номера/Баркодове, които са преминали през системата. На екрана виждате Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Филтърът ви позволява да търсите:

  • От дата/до дата – филтър по дата на заскладяване (регистриране на Серииния номер/Баркод) в системата;
  • Тип на контрол – Сериен номер / Баркод / Етикет
  • Сериен номер/Баркод – текстово търсене по номер за контрол, пълно или частично съвпадения
  • Групи – по групата на артикула
  • Бранд – по бранд на артикула
  • Търсене – комбинирано поле за текстово търсене на артикул по код, име, описание, бранд, група на артикула и номер за контрол

Списъкът се състои от всички артикули, които сте въвели в системата.

КолонаОписание
КодКод на артикул
ИмеИме на артикул
БрандБранд на артикула
ПоръчкаПървата поръчка, с която артикулът е влязал в системата
Дата Датата, на която артикулът е влязал в системата
Дата заскладяванеДатата, на която артикулът е бил заскладен
ПродажбаПоследната продажба на артикула
ДатаДата на последната продажба на артикула
Сериен номер/БаркодСерийнния или партидния номер на артикула
ХарактеристикиХарактеристики Серииния номер/Баркода на артикула (срок на годност, други)
Срок на годностДатата, на която изтича годността, ако има въведена
Мярка Основна мярка за артикула
Количество Количесртво в склада

Можете да извършвате следните действия по списъка с резултата от търсенето:

  • Редакция – редактирате характеристиките към партида;
  • Log – отваряте нов таб с история на операциите по конкретния Сериен номер/Баркод.
Редакция