Разход на материали

Справка за разход на материали. Дава информация за изразходените артикули по видове разход и период.

На екрана виждате Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Филтърът ви позволява да търсите:

 • От дата/до дата – период за разходи на склад/ове;
 • Фирма – по фирма, задължителен избор;
 • Склад – по склад;
 • Разходи в периода – филтрирате резултата по тип разход и период
  • Тип разход – Общо / Продажби / Производство / Брак / Липси / Други
  • Дневна / Месечна / Седмична – база за агрегиране на количествата и стойностите
 • Групи – по групата на артикула;
 • Бранд – по бранд на артикула;
 • Търсене – комбинирано поле за текстово търсене на артикул по код, име, описание, бранд и група на артикула;

Резултатът е групиран в три таба: по Артикули, по Групи артикули и по Склад.

Резултат без Разход в период

КолонаОписание
Количество продажбиКоличество продажби от артикула
Себестойност продажбиСебестойност на продадени артикули
Количество производствоКоличество вложени в производство стоки и материали
Себестойност производствоСебестойност на вложените в производство стоки и материали
Количество бракКоличество бракувани артикули
Себестойност бракСебестойност на бракувани артикули
Количество липсиКоличество липси от артикула
Себестойност липси Себестойност на липси
Количество другиКоличество от други разходи по артикула
Себестойност другиСебестойност на други
Общо количествоОбщото изразходено количество
Обща себестойностОбща себестойност на изразходено количество

Резултат с включен Разход в период

Примерен резултат след като сте филтрирали по Тип разход – Общо и Месечна справка за периода 1.01.2019 – 28.02.2019:

КолонаОписание
Количество Общо 01.2019Общото изразходено количество за 01.2019
Себестойност Общо 01.2019Обща себестойност на изразходено количество за 02.2019
Количество Общо 02.2019Общото изразходено количество за 02.2019
Себестойност Общо 02.2019Обща себестойност на изразходено количество за 02.2019
Общо количествоОбщото изразходено количество
Обща себестойностОбща себестойност на изразходено количество
Редакция