Заявено количество

Справка със заявени количества. Показва всички известни заявени количества, които са преминали през системата. На екрана виждате Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Филтърът ви позволява да търсите:

  • Групи – по групата на артикула
  • Бранд – по бранд на артикула
  • Търсене – комбинирано поле за текстово търсене на артикул по код, име, описание, бранд, група на артикула и номер за контрол

Списъкът се състои от всички артикули, които сте въвели в системата.

КолонаОписание
КодКод на артикул
ИмеИме на артикул
БрандБранд на артикула
МяркаМярка на артикула
Заявено количество Заявеното количество от артикула
Заявено количество заявкиКаква част от заявеното количество е от заявки
Заявено количество продажбиКаква част от заявеното количество е от продажби

Можете да извършвате следните действия по списъка с резултата от търсенето:

  • Редове – отваряте интерфейс с редове от заявката.
Редакция